lu.se

Trafikflyghögskolan

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsprojekt

 

Lunds universitet startar samverkansprojekt kring drönarforskning

 

Idag har vi riktigt goda nyheter på bloggen! Lunds universitets rektor har beslutat att bevilja så kallade samverkansmedel för ett projekt som syftar till att skapa en trärvetenskaplig plattform för drönarrelaterad forskning vid Lunds universitet. Vi kommer att koordinera projektet från TFHS, men projektet involverar mer än 25 forskare från (än så länge) fyra fakulteter vid Lunds universitet, samt flera organisationer och företag i det omgivande samhället.

 

Projektet är ett treårigt projekt som syftar till att etablera tvärvetenskaplig samverkan inom följande sex tematiska områden:

 

  1. Drönares förutsättningar att användas för att möta samhällsutmaningar. I det här arbetstemat ligger fokus på att inventera och utbyta erfarenheter kring hur drönare kan användas för att möta olika typer av samhällsutmaningar. Inledningsvis ligger fokus på utmaningar inom jordbruk, skogsbruk, stadsplanering samt arkeologi, men vyerna kan komma att vidgas under projektets tre år.

  2. Systemautonomi. En viktig aspekt i att skapa meningsfulla tillämpningar för drönare att hantera samhällsutmaningar är att skapa autonoma system av drönare. Det gäller autonom flygning, flygning i grupper av drönare, men också autonom datainsamling och analys (exempelvis bildhantering och analys). 

  3. Dataanalys. Sensorutvecklingen går fort. Kameror och andra sensorer blir mindre och lättare. Men att ha tillgång till data räcker inte. Tekniker måste också utvecklas för att analysera data. Här kommer LU-forskare från den tekniska fakulteten (LTH) att samverka med forskare från naturvetenskapliga fakulteten för att utveckla metoder och arbetssätt för att utveckla förmågan att analysera data som samlats in av drönare.

  4. Beräkning. Drönare har idag förmåga att samla mycket stora dataset (exempelvis högupplösta bilder). Detta ställer stora krav på datorkraft. Här kommer projektet att samverka med beräkningsklustret LUNARC för att ge projektets deltagare tillgång till omfattande datorkraft för stora beräkningar.

  5. Legala och etiska aspekter. Drönarnas intåg i civilsamhället är inte utan etiska utmaningar som måste hanteras. Dessa gäller exempelvis frågor om integritet, möjligheter till övervakning, och andra frågor som diskuteras i samband med digitaliseringen av samhället. Lunds universitet har här tillgång till etikforskare, sociologer och rättssociologer som kan delta i kritiska diskussioner om teknikutvecklingen. Samverkansprojektet ger Lunds universitet en möjlighet att agera med större röst mot myndigheter och andra aktörer när det kommer till legala aspekter av flygning med drönare.  

  6. Framtidens flygning. Utvecklingen av självstabiliserande multirotorfarkoster har gått fort och fortsätter att går fort. Men hur kommer framtidens drönare att flyga? Var står forskningsfronten kring aerodynamik och vart är den på väg? Samverkansprojektet tar här hjälp av forskare inom energisystem och aerodynamik, men också biologi för att bättre förstå och utveckla forskningsfronten kring energieffektiva sätt att flyga.

 

Projektet involverar också externa parter: företag som använder drönare som verktyg i sitt tjänsteutbud, drönartillverkare, andra lärosäten, myndigheter och flygledningsorganisationer. Tanken är att gruppen av externa aktörer ska växa under projektets tre år. Om du själv är intresserad av att involvera din organisation är du mer än välkommen att ta kontakt.

 

Genom projektet får vi också möjlighet att utveckla Ljungbyheds flygplats och luftrum till en avancerad testbädd för drönarrelaterad forskning och utveckling. Vi har redan inlett en process för att söka tillstånd från Transportstyrelsen om att i Ljungbyheds kontrollerade luftrum kunna flyga utom synhåll, högre än 120 meter, samt i kombination med bemannad trafik (främst då TFHS egen flygplansflotta).

 

Kort sagt: vi är mycket glada och stolta att etablera TFHS som en integrerad institution vid Lunds universitet, en som är med och driver forskningsfronten och utvecklingen i samband med en mängd andra forskare och discipliner vid universitetet och i det omgivande samhället. 

 

Johan Bergström

Docent och universitetslektor

Projektledare för samverkansprojektet The Future of Drones: Technologies, Applications, Risks and Ethics

Sidansvarig: