lu.se

Trafikflyghögskolan

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kurspaket Airline Transport Pilot teori

Nytt upplägg sedan hösten 2018

Nytt sedan hösten 2018 är att:

  • Utbildningen bedrivs i Lund vilket ger bättre kommunikationer och boendemöjligheter.
  • Under ATP-teroin kommer det att vara undervisning under fyra, istället för sex, tillfällen.
    • De fyra tillfällena sker till största del på plats i Lund, jämfört med tidigare då det endast var undervisning i Ljungbyhed.
  • Större del av studierna kommer att ske på distans än tidigare.
  • Kursen kommer att påbörjas med ett "målbildspass" i skolans Boeing 737 simulator i Ljungbyhed.
  • ATP-teroin kommer att avslutas med en session per student i skolans Boeing 737-simulator i Ljungbyhed där studentens kunskaper i ATP-teorin används i en praktiskt tillämpad miljö under en flygning.

Precis som tidigare är utbildningen avgiftsfri, pedagogikkursen ger teorilärarbehörighet och hela kurspaketet ger 70 högskolepoäng.

Mer detaljerad information om upplägg för kursstart höstterminen 2020 finns i kolumnen till vänster.

Målet för utbildningen

Målet med utbildningen är att ge dig som redan har ett privatflygarcertifikat goda teoretiska kunskaper som väl motsvarar teorin för ATP-certifikat (Airline Transport Pilot License) enligt luftfartsmyndighetens krav.

Eftersom många flygrelaterade yrken kräver pedagogisk förmåga ingår en delkurs inom ämnesområdet pedagogik i kurspaketet.

Efter avslutad kurs kommer du att kunna arbeta som flygteoriutbildare (Theoretical Knowledge Instructor) på flygskolor.

Allmänt om utbildningen

Utbildningen startar normalt varje hösttermin. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier och utgörs av ca 80 % distansstudier och ca 20 % av studierna är förlagda till Lund och till viss del vid TFHS i Ljungbyhed. Tänk på att undervisningen som är on-campus är med obligatorisk närvaro. Du som antas till detta kurspaket kommer att ha platsgaranti till kurserna som läses under efterföljande vår- och hösttermin. Utbildningen är totalt 47 studieveckor lång, drygt två och en halv termin, 70 hp

Som all annan universitetsutbildning i Sverige är utbildningen avgiftsfri. Men det finns andra kringkostnader som studenten själv måste betala och de finns listade under fliken "Ansökan, kostnader, litteratur m.m" här till vänster.

Att skriva för Transportstyrelsen

Under utbildningen kommer det att ges möjlighet för dig som behörig student att skriva prov för ATP-certifikat för Transportstyrelsen. Om du väljer att studera ATP teori med ambition att skriva proven för myndigheten, Transportstyrelsen, är det nödvändigt att (enligt regelverket LFS 2008:30 bilaga 1, tillägg 1 till Part-FCL 1.285) redan vid kursstart av ATP-teori ha:

  • PPL utfärdat enligt ICAO Annex 1

Transportstyrelsen ställer även krav på obligatorisk närvaro på de utbildningstillfällen som är "on campus".

Medicinska krav: Tidigare har det varit krav att ha ett så kallat Medical 1 innan kursen påbörjas. I samråd med Transportstyrelsen har vi numera valt att slopa detta krav. Det är dock viktigt att påpeka att det finns en risk för att man blir nekad certifikat efter utbildningen om man inte klarar Medical 1.

Sidansvarig:


Kontaktinformation

Viveka Lund
högskolesekreterare
Trafikflyghögskolan

Tel:
0435-445454

E-post:
viveka.lund@tfhs.lu.se