lu.se

Trafikflyghögskolan

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Senare del av kandidatprogrammet trafikflygare

Senare del av kandidatprogrammet trafikflygare, 30 hp

Utbildningen är under revidering

Utbildningen ”Senare del av kandidatprogrammet trafikflygare” vänder sig till dig som med godkänt resultat genomfört trafikflygarprogrammet vid Lunds universitet Trafikflyghögskolan.

Utbildningen riktar sig specifikt till de som fullfört en trafikflygarutbildning hos TFHS under åren 2001-2007 med programkod XTRFH. Under dessa år gav trafikflygarprogrammet ingen kandidatexamen men med denna SEDE-utbildning skulle även dessa studenter kunna ta ut en sådan examen.

 

Behörigheter

För att vara behörig till senare del av kandidatprogrammet trafikflygare ska du

  • uppfylla kraven på grundläggande behörighet för det sökta programmet
  • uppfylla kraven på den särskilda behörigheten (Engelska B/Engelska 6, Matematik C/Matematik 3b eller 3c och Fysik B/Fysik 2)
  • uppvisa examen från trafikflygarprogrammet (programkod XTRFH)
  • kunna styrka minst 300 timmar som styrman i tung civil luftfart hos operatör/operatörer av internationell karaktär

Detta ska styrkas senast sista kompletteringsdag.

 

Utbildningen

Under den en termin långa utbildningen läser du följande kurser:

  • Management inom flygbranschen, 5 hp
  • Human Factors, 10 hp
  • Examensarbete, 15 hp

 

Dessa kurser, tillsammans med en tidigare högskoleexamen från trafikflygarprogrammet, ger dig möjlighet att ta ut en kandidatexamen med inriktning mot pilot inom tung luftfart, 180 hp.

Kursplanerna hittar du till höger under ”relaterad information”.

Utbildningen kan komma att ställas in vid för få anmälda.

 

Fakta i korthet

Studietakt:  Heltid, 100 %

Studietid: Dagtid

Undervisningsspråk: Svenska

Ort: Ljungbyhed, Klippans kommun

Nivå: Grundnivå

Sidansvarig: