lu.se

Trafikflyghögskolan

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Senare del av kandidatprogrammet trafikflygare

Utbildningen ”Senare del av kandidatprogrammet trafikflygare”, vänder sig till dig som arbetar, eller har arbetat, som trafikflygare. Den innebär att dina tidigare studier och erfarenheter bedöms och om de motsvarar behörighetskraven nedan, kan du läsa den senare delen för att sedan kunna ansöka om en kandidatexamen.

Läs också mer om ”Senare del av program” på LTH hemsida

Utbildningen anordnas en gång per år, på höstterminen. Information om hur du ansöker till utbildningsstart höstterminen 2019 publiceras på denna sida under våren 2019.


Behörigheter

Följande ska styrkas i din ansökan senast sista kompletteringsdag:

  • Grundläggande behörighet.
  • Engelska 6.
  • Att du har, eller har haft, ett giltigt MPL, CPL eller ATPL utfärdat av EASA-stat.
  • Kurserna FLYA42 - Flygoperationer i flerpilotsmiljö, FLYA43 - Praktisk yrkesutövning, FLYA38 - Meteorologi, FLYA18 - Flygningens grundprinciper, FLYA35 - Flygoperativa procedurer, FLYA33 - Flygkommunikation, FLYA32 - Allmän flygplanlära, FLYA39 - Navigation, FLYA36 - Flygprestanda, FLYA37 - Luftfartslagarna, FLYA04 - Människans förutsättningar och begränsningar, FLYA19 - Grundläggande praktisk flyg- och simulatorutbildning, eller motsvarande.
  • Minst 300 timmar som pilot i tung civil luftfart hos operatör/operatörer av internationell karaktär.

 Urval

I de fall det finns fler behöriga sökande än tillgängligt antal platser rangordnas de sökande efter antal timmar som pilot i tung civil luftfart hos operatör/operatörer av internationell karaktär.

Individuell studieplan

För varje student som antas till senare del av program utarbetas en individuell studieplan.

Utbildningen

Under den fyra terminer långa utbildningen på halvfart läser du följande kurser:

  • Projektarbete, 7,5 hp
  • Management inom flygbranschen, 10 hp
  • Human Factors, 15 hp
  • Pedagogik, 10 hp
  • Examensarbete, 15 hp

Dessa kurser, tillsammans med en tidigare utbildning till kommersiell pilot, ger dig möjlighet att ansöka om en kandidatexamen med inriktning mot pilot inom tung luftfart, 180 hp. (Degree of Bachelor in Aviation as Pilot in Airline Operation).

Utbildningen kan komma att ställas in vid för få anmälda.


Fakta i korthet

Studietakt:  Halvfart, 50 %

Studietid: Dagtid

Undervisningsspråk: Svenska/Engelska

Ort: Ljungbyhed, Klippans kommun

Nivå: Grundnivå

English version of this page here

Sidansvarig: