lu.se

Trafikflyghögskolan

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Senare del av kandidatprogrammet trafikflygare

Utbildningen ”Senare del av kandidatprogrammet trafikflygare”, vänder sig till dig som arbetar, eller har arbetat, som trafikflygare. Den innebär att dina tidigare studier och erfarenheter bedöms och om de motsvarar behörighetskraven nedan, kan du läsa den senare delen för att sedan kunna ansöka om en kandidatexamen.

Läs också mer om ”Senare del av program” på LTH hemsida

Mer information kring kursstarten september 2020 finns i länken till vänster.

Ansökan

Utbildningen anordnas en gång per år, på höstterminen. Ansökan kan endast göras genom denna länk under ansökningstiden.

17 februari 2020         första ansökningsdag

16 mars 2020             sista ansökningsdag

2 april 2020                sista kompletteringsdag/sista dag att styrka avgiftsfrihet

Dokument som styrker behörighetskraven gällande flygerfarenhet laddas upp tillsammans med ansökan hos www.antagning.se

Behörigheter

Följande ska styrkas i din ansökan senast sista kompletteringsdag:

 • Grundläggande behörighet.
 • Engelska 6.
 • Har, eller har haft, ett giltigt MPL(A), CPL(A) eller ATPL(A) utfärdat av EASA-stat.
 • Har, eller har haft, type rating på flygplan som kräver minst 2 flygbesättningsmedlemmar.
 • Minst 300 flygtimmar som pilot i flerpilotsbesättning i flygplan som kräver minst 2 flygbesättningsmedlemmar.

Urval

 • Antal timmar som pilot i flerpilotsbesättning i flygplan som kräver minst 2 flygbesättningsmedlemmar hos operatör/operatörer av internationell karaktär.

Individuell studieplan

För varje student som antas till senare del av program utarbetas en individuell studieplan.

Utbildningen

Under den fyra terminer långa utbildningen på halvfart läser du följande kurser:

 • Pedagogik, 10 hp
 • Projektarbete, 7,5 hp
 • Management inom flygbranschen, 10 hp
 • Human Factors, 15 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Dessa kurser, tillsammans med en tidigare utbildning till kommersiell pilot som motsvarar kursplanerna i kandidatprogrammet trafikflygare, ger dig möjlighet att ansöka om en kandidatexamen med inriktning mot pilot inom tung luftfart, 180 hp. (Degree of Bachelor in Aviation as Pilot in Airline Operation).

Samtliga kursplaner finns här.

Utbildningen kan komma att ställas in vid för få anmälda.

Fakta i korthet

Studietakt:  Halvfart, 50 %

Studietid: Dagtid

Undervisningsspråk: Svenska/Engelska

Ort: Ljungbyhed, Klippans kommun samt Lund

Nivå: Grundnivå

English version of this page here

Sidansvarig: