lu.se

Trafikflyghögskolan

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Trafikflygarprogram VT 2018

Trafikflygarprogram VT 2018

Från och med 2014 är TFHS utbildningsanordnare åt yrkeshögskolan.

TFHS anordnar utbildningen ”Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat” och har fått tillstånd att göra detta till och med år 2021.


Det finns 20 utbildningsplatser per år.

Utbildningen startar en gång om året, på vårterminen. Ansökan görs höstterminen innan.

"Öppet Hus" kommer att arrangeras innan ansökningsperiodens slut. Läs mer på vår facebook-sida.

Nästa utbildningsstart att kunna bli antagen till: Mars 2018

Ansökan görs via www.antagning.se


Ansökningsperioden för kursstarten vårterminen 2018 öppnar måndagen 2017-08-07 och stängs söndagen 2017-09-17, klockan 24.00.

För att hitta utbildningen tänk på att välja våren 2018 som period. Använd t.ex. söktermen MPL.

Efter det har man ytterligare två veckor på sig att eventuellt komplettera sin ansökan med betyg om det behövs. Kompletteringsperioden för betyg är alltså mellan måndag 2017-09-18 och stängs söndagen 2017-10-01, klockan 24.00. 

Eftersom det har varit svårt att få tider, främst för den medicinska undersökningen, har TFHS beslutat att förlänga kompletteringsperioden för det "Anpassade Flygpsykologiska Lämplighetstestet" och "Medical Class I" till den 15/10, kl 24.00.

Efter detta kommer alla behöriga sökande att kallas till TFHS tester. Datum för testerna är 2017-10-19 eller 2017-10-20. Den sökande kallas till en av dagarna, möjlighet för ombokning kommer att finnas.Den som kompletterar sent med behörighetsgivande handlingar - betyg senast den 1/10 och psykologiskt lämplighetstest och Medical senast den 15/10, kommer att få kallelsen endast ett fåtal dagar i förväg.

Sidansvarig: