lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Erasmus för personal

Om Erasmus+

Med Erasmus+ praktikstipendium – ”Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning” - kan du som är anställd vid TFHS ansöka om resebidrag.

Lärare, forskare och administratörer som arbetar med att främja samarbete mellan europeiska universitet inom Erasmus+ kan söka resebidrag.

Det kan gälla resor till följande 32 länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

 

Syfte

Syftet med resan ska vara att diskutera, planera, vidareutveckla och utvärdera student- och lärarmobilitet samt till exempel kursutvecklingsprojekt i redan existerande samarbeten med partneruniversitet. Man kan även få resebidrag för att delta i nätverksträffar, ”jobbskuggning” och undervisningsuppdrag.

 

Ansökan och Övrigt

Ansökan görs till prefekt TFHS.

Minimitiden som måste respekteras är 2 dagar exklusive resdagar.

Ersättning avser förutom resor och uppehälle även försäkringar och visum i samband med resan.

Sidansvarig: