Hoppa till huvudinnehåll

FARO

FARO är ett projekt som söker att bättre förstå hur förändringar i ett ATM system kan påverka säkerhet och motståndskraft. Förändring kan tolkas som en modifikation av det operativa området, uppgraderingar av teknologi eller förändringar i hur humankapital används vid driften av det relevanta systemet.  För att förstå detta söker FARO att tillämpa rådande expertis och nya insikter vunna från data, en spännande utmaning!

Målet för FARO är att lägga fram en metodologi för hur organisationer kan evaluera påverkan från tidigare nämnda förändringar på deras säkerhets- och motståndsförmåga. Detta är därmed ett samhällsrelevant projekt, då produktionen av säkra operationer kommer att bevars som det primära målet för ATM system men samtidigt skapa en bättre förståelse för hur ATM system fungerar i frågor om resiliens.

Vad är då resiliens?

Resiliens är ett tema som i den senaste tiden har blivit ett mode. Resiliens är inte ett nytt fenomen inom samhällsvetenskaperna. Ekologi har anammat resiliens som ett perspektiv för att studera hur ekosystem svarar emot plötslig förändring. Resiliens teori och koncept därur är idag viktiga delar i vår förståelse i bemötandet av klimatförändring och samhällsäkerhet i socio-ekologiska system.Vi kan därför beskriva resiliens som ett systems förmåga att anpassa sig och upprätthålla sin funktion under stora påfrestningar.

Vetenskapen om riskhantering har utvecklats under senare år och idag beskrivs system som ATM som ”socio-tekniska” system med inneboende komplexitet. Den miljö som organisationer i komplexa socio-tekniska system möter är under förändring. Vi ser idag att denna miljö blir mer dynamisk, icke-linjär, komplex och osäker. Det är förstått att dessa komplexa socio-tekniska system har förmåga och smidighet till att omställa och omforma sig genom anpassning. Detta görs genom att förena tävlande och föränderliga systematiska mål och bibehålla säkerhet samtidigt som man bevarar produktion i mötet med variationer i prestanda. Rasmussens teoretiska ramverk har varit en viktig påverkan mot att skapa ett nytt och progressivt sätt att bemöta säkerhetshantering via fokus på resiliens.

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2022-03-28