lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Flygbolag

Flygbolag

Från och med 2008 har TFHS bedrivit trafikflygarutbildning i enlighet med reglerna för MPL-certifikat. Vår MPL-utbildning sker i nära samarbete med flygbolag där en väsentlig del av utbildningen också är förlagd. Efter examen har våra studenter ett MPL-certifikat utan restriktioner (fria att flyga i alla EASA-länders bolag, samt i de flesta bolag utanför EASA-sfären då utbildningen är godkänd enligt ICAO). Studenterna har efter utbildningen inte bara en behörighet att flyga en "tung" kommersiell flygplanstyp utan också flygerfarenhet på aktuell flygplanstyp. Våra studenter står sig därför väldigt bra i den hårda konkurrensen som råder på flygmarknaden.

Scandinavian Airlines, SAS (Fungerar som "Host-Airline", praktikflygbolag)

Norwegian (Fungerar som "Host-Airline", praktikflygbolag)

Sidansvarig: