Jetmotorlabbet

I samverkan med LTH-institutionerna för energivetenskaper och förbränningsfysik etablerar TFHS ett fullskaligt jetmotorlabb för utprovning av biobränslen för jetmotorer. Uppbyggnad av jetmotorlabbet finansieras av strategiska medel från LTH och kommer att ingå i en forskningsinfrastruktur vid LTH som skapar en möjlighet till utprovning av nya biobränslekandidater till jetmotorer från små brännare till fullskaliga flygprov.

I jetmotorlabbet, som inreds i 'motorkörningshuset' på Ljungbyheds flygplats, kommer en komplett jetmotor att utrustas med mätutrustning för att studera såväl förbränningsprocesser som motorns påverkan av olika biobränslen. Jetmotorerna vilka kommer att användas i verksamheten lånas av Försvarsmakten.

Jetmotorlabbet ingår i flera forskningsansökningar under 2021 och målet är att labbet ska vara i drift tidigt år 2022.

Till labbet kommer TFHS även att anställa en biträdande universitetslektor; en disputerad lärare som förutom forskningen i labbet kommer att kunna bedriva undervisning i flygplans- och motorlära vid TFHS.

Det långsiktiga målet är att utveckla LTHs labbmiljöer på Ljungbyhed med fler motorriggar samt vindtunnel.

Sidansvarig:  | 2022-03-28