Hoppa till huvudinnehåll

Autonomous Flight


Detta forskningsprojekt undersöker och utvecklar teknologin bakom ”unmanned flying systems” för att bättre anpassa dessa system för att möta olika utmaningar inom samhället. Sammarbets projektet UAS@LU fokuserar på UAS förmåga att involvera sig i samhällsutmaningar som effektivt och hållbart skogsbruk och jordbruk, stadsplanering, landskaps ritning, bevakande av samhällskritisk infrastruktur, smart transport och effektivare och säkrare nödutrycknings insatser. Ett problem som alla dessa områden delar är utmaningen att göra UAS autonoma, att gå från drönare som kontinuerligt styrs av en (mänsklig) operatör vilken måste hålla drönaren i synlinje till en fullt autonom drönare. Denna autonoma drönare ska måste kunna lösa sammansatta problem utan mänsklig inblandning utom siktlinjen i ett luftrum fyllt med obemannade och bemannade luftfartyg och därmed fungera som en sann autonom agent. Med detta i åtanke syftar detta projekt till att utveckla och demonstrera autonoma flyguppdrag i blandade luftrum som innefattar bemannade och obemannade luftfartyg under kontroll av flygledningen. Aktörerna inom UAS@LU representerar ett brett fält av möjliga applikationer för UAS system men detta projekt har fokuserats på två specifika områden för att fokusera utvecklingen av system som kan bidra till samhällssäkerhetsarbetet:

Automatisk detektering av radioaktivitet
och
Search and-Rescue (SAR)

Detta projekt är en del av det övergripande målet för samarbete mellan institutioner inom UAS@LU och bedrivs gemensamt av Trafikflyghögskolan och institutionen för reglerteknik med nära samarbete med forsknings som bedrivs på avdelningen för kärnfysik och avdelningen för medicinsk strålningsfysik. Externa aktörer som medverkar inkluderar de som är involverade i ”Testbädd Ljungbyhed” så väl som aktörer som samarbetar med forskare vid Lunds universitet som bedriver forskning kring UAS och deras applikation för samhällssäkerhet.   

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-02-06