Hoppa till huvudinnehåll

H24LEO

Syftet med forsknings- och utvecklingsprojektet H24LEO är att minska miljöpåverkan under flygoperationer över hav genom användning av ett hybridenergisystem, detta bedöms även resultera i en förbättrad förmåga hos det nyttjade luftfartyget. Målsättningen är att, inom ramen för projektet möjliggöra avsevärt minskad miljöpåverkan relativt övriga flygoperationer vid Sjöfartsverkets Helikopterenhet i samband med sökinsatser.

Lösningen som undersöks i H24LEO har potential att gynna samhället ur ett säkerhetsperspektiv och kan även bidra till bekämpning av den globala uppvärmningen. Genom att använda vätebränsleceller reduceras tiden på marken jämfört med andra drivmedel, vilket förbättrar plattformens tillgänglighet. Den begränsande faktorn för en vätgasdriven UAV är främst dess lagringsförmåga av vätgas, eftersom bränslecellen i sig är fixerad i storlek. Användningen av denna teknik är både emissionsfri och ger en låg akustisk signatur som är mindre sannolik att störa livet i havet.
 

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-02-06