Hoppa till huvudinnehåll

KID

Övervakning av is är ett centralt arbetsmoment såväl för vintersjöfart i Sverige som vid forskningsexpeditioner till Arktis, och förväntas bli allt viktigare för en växande sjöfart via norra havsrutten . Idag används isbrytare och helikopter för att utföra isrekognosering vilket genererar stora utsläpp av växthusgaser och partiklar i redan hårt utsatta och känsliga områden. I projektet "Klimatsmart Isrekognosering med Drönare - KID" samverkar Sjöfartsverket, Polarforskningssekretariatet och Lunds Universitets UAS-lab. Projektet kommer utreda och testa hur drönare kan användas för att bedöma isförhållanden, och därigenom undvika rekognoseringsresor, vilket avsevärt minskar utsläppen av klimatgaser och kan bidra till omställningen mot ett klimatneutralt samhälle. Projektet kommer också att använda UAS för datainsamling i Arktis och minska påverkan i detta känsliga ekosystem som är nyckeln till svaret på många av de klimatutmaningar vi står inför. Det större målet med projektet är att helt eliminera utsläppen av klimatgaser från isrekognisering och bidra till omställningen till ett klimatneutralt samhälle.
 

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-02-06