Hoppa till huvudinnehåll

Mätning av radioaktivitet med drönare

Vid konstruktionen, driften och nerläggningen av kärnkraftverk, partikelacceleratorer och vid industrier som hanterar radioaktivt material finns det ett behov att övervaka strålningsnivåer och isotop sammansättningen över stora landareal kring dessa faciliteter. Helst skulle denna övervakning skötas kontinuerligt av automatiserade system. Dagens verklighet vid nerläggningen av Barsebäck och byggandet av ”European Spallation Source”, ESS i Lund att dessa mätningar sker manuellt med handhållna mätinstrument till fots eller via vägar runt anläggningarna med bilmonterade mätinstrument. Detta projekt söker därför att producera statistiska metoder för slutledning av hur sammansättningen av olika radioaktiva isotoper uppmätta vid gamma-strålnings spektroskopi ser ut när tagen från ett autonomt obemannat luftfartyg (UAV). Detta skulle tillåta automatiserad bevakning av strålningsnivåer. Detta är ett samverkansprojekt mellan institutionen för reglerteknik som ansvarar för att utveckla ny algoritmiska lösningar, avdelningen för kärnfysik vilka bidrar med nya mätinstrument som kan bäras av en UAV och Trafikflyghögskolan som bidrar med operatörer och expertis vid experiment i fältet.
 

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-02-06