Hoppa till huvudinnehåll

SAR-UAS

Målsättningen med projektet är att effektivisera räddande av liv, SAR är förkorning för "Search and Rescue", och miljö vid SAR-operationer kopplade till sjöincidenter, genom att utnyttja den senaste tekniken vid räddningsaktioner. Med hjälp av drönare och självlärande system (AI) kan räddningsoperationer göras säkrare och mer effektiva ur flera aspekter, bland annat: kortare förberedelsetid för att starta en sökinsats, färre personer ute i fält som söker i svåra förhållanden minskar risken för skador på operatörer, lägre kostnader för att söka med drönare än med flyg ger möjlighet till flera sökenheter, obemannade farkoster tillåter flygning i svårare förhållanden, samt en positiv miljöaspekt då de flesta drönare flygs fossilfritt.  

Drönare och AI kombineras i projektet för att utveckla självlärande system anpassade för SAR-operationer och därigenom effektivisera eftersök. En nulägesanalys tas fram: "vad kan vi idag?" och baserat på denna, tillsammans med frågeställningen: "vad vill vi kunna?" utarbetas scenarion som ska testas i likadana miljöer som de där räddningsaktioner sker. Resultatet av testerna ligger sedan till grund för kravställning av drönarsystem för SAR-ändamål. Demonstrationer ges för aktörer inom SAR och relevanta beslutsfattare.  

Projektet är ett experiment och demonstrationsprojekt mellan flera aktörer involverade i Sveriges sjö- och flygräddning och det kommer samarbeta med ett antal utvalda projekt. Att engagera nyckelaktörer är av stor vikt för såväl resultatspridning som samsyn kring utvecklingsmöjligheter inom SAR-området.

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-02-06