lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Universitetsadjunkt inom aeronautiska vetenskaper

 

Lunds universitet, LTH, Trafikflyghögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet Trafikflyghögskolan, TFHS, utlyser en universitetsadjunkt. Anställningen syftar till att stödja arbetet inom ADS, ATO samt forskningsinfrastrukturen UAS@Lund. Arbetsplatsen är lokaliserad till UAS-laboratoriet och testbädden vid Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. UAS@Lund och TFHS finns beskrivet på http://uav.lu.se/ respektive http://www.tfhs.lu.se/ 

Ämne 
Aeronautiska vetenskaper 

Särskild ämnesbeskrivning 
Ämnet har ett såväl teoretiskt som praktiskt innehåll och innefattar utbildning på ATP-nivå (Airline Transport Pilot) samt inom samtliga kategorier av obemannade luftfartygssystem. 

Trafikflyghögskolan bedriver forskning inom aeronautiska vetenskaper och har ett stort antal etablerade samarbeten. Vår breda kompetens, forskningslaboratoriet (UAS lab) och testbädden möjliggör att vi har såväl tekniska förutsättningar som erforderlig infrastruktur. Verksamheten expanderar kraftigt i takt med antalet interna och externa projekt som UAS lab är delaktiga i. Utöver forskning inom ramen för universitetet och kunskapscentrumet i Ljungbyhed bistår Trafikflyghögskolan även vid utvecklingsprojekt, uppdragsflygning såsom datainsamling och med utbildningar på olika nivåer. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna innefattar: 

 • Undervisning på grundläggande och avancerad nivå 
 • Operationer med obemannade luftfartyg (drönare, UAS) 
 • Deltagande som expert kring obemannat flyg i nationella och internationella projekt 
 • Ansökningar och upprätthållande av tillstånd för obemannad flygning, samt skolverksamhet för obemannad flygning 
 • Upprättande och uppdateringar av manualverk för obemannad flygning 

Sökande bör ha en stark vision om att minska klyftan mellan teori och experimentell verifiering.  

Arbetsuppgifterna kan även komma att innefatta: 

 • Samverkan med näringsliv, civila samhället och dess myndigheter  
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan 

Vad gäller undervisning består arbetsuppgifterna framför allt av deltagande vid klassrum- och distansundervisning, uppdragsutbildning, laborationer och studenthandledning. Dessutom omfattar anställningen medverkan i organisationens förändringsarbete och utveckling av verksamhet. 

Behörighet 
För behörighet som universitetsadjunkt krävs: 

 • Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. 
 • Visad pedagogisk skicklighet. 
 • Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl. 

Övriga krav: 

 • Yrkeserfarenhet relaterade till operationer med obemannade luftfartyg 
 • Hög kompetens inom EASA-regelverket gällande obemannade luftfartyg 
 • Drönarkörkort A2  
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. 
 • Kunna engagera och entusiasmera studenterna i flygutbildningen, skapa utmaningar och ge stöd, allt för att uppnå optimala studieresultat. 
 • Skapa goda relationer och kunna kommunicera efter behov, både med studenter och kollegor. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. 

Bedömningsgrunder 
Vid anställning som universitetsadjunkt inom aeronautiska vetenskaper ska följande utgöra grund för bedömning: 

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår. 
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. 
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen. 

Meriterande: 

 • Visad pedagogisk skicklighet 
 • Tidigare innehav av flygcertifikat 
 • Avklarad ATP-teori  
 • Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete innefattande goda kunskaper och färdigheter vad gäller allmän datorkunskap. 

Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska grundas på dokumenterade insatser av pedagogisk karaktär och med visad god förståelse för lärandeprocesser och med studenternas lärande i fokus, som grupp men också på individnivå. 

Villkor 
Heltidsanställning, omfattning 100%. Arbetsplatsen är lokaliserad till flygplatsen i Ljungbyhed. Arbetstiden förläggs enligt schema enligt lokalt avtal om arbetstid och anställningsvillkor vid Trafikflyghögskolan (PE2010/607).  Provanställning kommer att tillämpas.

Instruktioner för ansökan 
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.

Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

 

Sidansvarig: