lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Drönarteknologi för samhällets utmaningar

Förstå och tillämpa drönarteknologi för att möta samhällsutmaningar

Lär dig tillämpa drönarteknologi inom ditt studieområde. Möjligheterna är oändliga och utvecklingen sker fort. Nya innovationer och samhällstillämpningar utvecklas ständigt. Ett helt nytt europeiskt regelverk för obemannad luftfart har vunnit laga kraft i Sverige som bland annat påverkar sektorer som transport, energi, konstruktion och infrastruktur, logistik, blåljusverksamhet samt skogs- och jordbruk. Kategorierna baseras på risk och användningen bedöms öka exponentiellt vilket kommer att ge såväl positiva som negativa effekter.

Under kursen kommer du att få teoretisk utbildning i aeronautiska vetenskaper samt praktisk kompetens för att planera och flyga med obemannade luftfartyg av olika typer och storlekar för att möjliggöra insamling av data. 

  • Kursen ges som föreläsningar, workshops och praktiska övningar. 
  • Ta del av fördelarna som erbjuds vid Lunds universitets unika testbädd och dess nya drönarlaboratorium vid Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed (institution vid LTH).
  • Väl förankrat i pågående forskning och utvecklingen internationellt

I dag använder Lunds universitet obemannade luftfartyg vid forskning inom bland annat arkeologi, kärnfysik, VR/AR, aerodynamik, AI, robotik, meteorologi, akustik, naturgeografi, kulturgeografi, ekologi/biologi samt påverkan av mänskliga faktorer.

Mer information för dig som läser LTH program "Lantmäteri", "Riskhantering" och "Masterprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning" och vill ansöka  till programkursen finns här:
https://www.student.lth.se/kurs-och-programinformation/kursanmaelan-och-registrering/kursanmaelan/

Om du inte studerar vid LTH i något av de ovanstående programmen kan du läsa mer om möjligheterna att ansöka till kursen här:
https://www.lth.se/utbildning/ansoekan-och-antagning/specialstudier/

 

Fakta i korthet

Kurskod: FLYF20
Studietakt:  Halvfart, 50%
Undervisningsspråk: Engelska
Ort: Lund, Ljungbyhed
Nivå: Avancerad nivå

English version of this page here

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Kursansvarig

Rikard Tyllström
E-post: rikard.tyllstrom@tfhs.lu.se

Frågor rörande: Utbildningen, innehåll o.s.v.

 

Programadministratör

Viveka Lund
E-post: viveka.lund@tfhs.lu.se

Frågor rörande: Antagning, registrering, administration mm