Hoppa till huvudinnehåll

 

Schema för SEDE kandidatprogrammet Trafikflygare 2020


Senare delen (SEDE) av kandidatprogrammet Trafikflygare börjar med kursen "Pedagogik". Ordningen på ämnena kommer att vara enligt nedan. Start- och slutdatum för "Human factors" och "Examensarbete" är ungefärliga. All undervisning kommer att i utgångsläget vara i Lund. Sker undervisningen i Ljungbyhed meddelas det i god tid.

Upprop genomförs första dagen av pedagogikkursen, 16/9 13:00, i Lund.

    Pedagogik
        2020-09-16 till 2020-12-02
    Projektarbete
         2020-12-03 till 2021-03-14
    Aviation Management
        2021-03-15 till 2021-06-06
    Human factors
        2021-08-30 till 2022-01-16
    Examensarbete
         2022-01-17 till 2022-06-05

För ett mer detaljerat schema över respektive kurs, se nedan.

 

Schema pedagogik


Kursdatum: 2020-09-16 till 2020-12-02

Schemalagda träffar för kursen Pedagogik finns nedan med datum och tider. Mellan träffarna kommer det att innefatta studier på egen ort motsvarande 50% studietakt.

Observera att pedagogikkursen läses i Lund. Schema med salshänvisningar hittar du här.

    Träff 1. 16/9-18/9
        16/9. 13:00-16:30. Upprop och information i Lund.
        17/9. 08:00-16:30
        18/9. 08:00-15:00

    Träff 2. 19/10-20/10
        19/10. 10:00-17:00
        20/10. 08:00-15:00

    Träff 3. 1/12-2/12 (Uppdatering: Träffen sker digitalt via Zoom)
        1/12. 10:00-17:00
        2/12. 08:00-16:30

Dagen efter avslutningen i pedagogik, 3/12, startar kursen Projektarbete med närvaro på plats i Lund. Träff 3 sträcker sig alltså från 1/12 till 3/12.
Schema Projektarbete (OBS! Uppdaterad pga Covid-19)

Kursdatum: 2020-12-03 till 2021-03-16

Första inledande träffen i kursen projektarbete sker i direkt anslutning till den avslutande träffen i pedagogik och är förlagd till den 3/12.

Uppdatering: Kursträffen kommer att hållas digitalt via Zoom. Av denna anledning är tiden justerad till kl 09.00-16.00.

Efter den inledande träffen kommer det inte att vara fler fysiska träffar under kursen. Resterande moment består av inlämning av uppgifter, handledningsträffar samt kamratgranskning via videokonferens motsvarande 50% studietakt på egen ort.

 

Schema Aviation Management


Inledande träff i Aviation Management kommer att vara i tre sammanhängande dagar 17-19 mars 2021.

    17/3. 10:00-17:00
    18/3. 08:00-17:00
    19/3. 08:00-15:00

Efter den inledande träffen kommer inga fler fysiska träffar att ske under vårterminen 2021. I slutet av kursen kommer det att ske en redovisning av arbetet som är gjort i kursen och det kommer att finnas två datum att välja mellan. Redovisningen kommer att ske via videokonferens. Datum meddelas senare.

Mellan den inledande träffen och redovisningen kommer det att vara studier på egen ort motsvarande 50% studietakt.

 

Schema Human Factors


Kursdatum: 2021-08-30 till 2022-01-16

Inledande träff i Human Factors är 1-3 september.

    1/9. 10:00-17:00
    2/9. 08:00-16:30
    3/9. 08:00-15:00

Andra kursträffen genomförs 18-20 oktober.

    18/10. 10:00-17:00
    19/10. 08:00-16:30
    20/10. 08:00-15:00

Time-Edit schema med salshänvisning hittar du här.

Efter den sista träffen fram till kursavslut kommer studierna bestå av bland annat skrivuppgifter. Mellan träffarna kommer det att innefatta studier på egen ort motsvarande 50% studietakt.

 

Schema Examensarbete


Kursdatum: 2022-01-17 till 2022-06-05

Examensarbetet inleds med en inledande uppstartsträff över Zoom. Viss distansbaserad gruppaktivitet kommer att förekomma under kursen. Ytterligare information kommer att ges per mail samt under HF-kursen.

Opponering i examensarbetet är schemalagd till första veckan i juni 2022.

Kursen består i övrigt av självstudier motsvarande 50% studietakt.
 

 

Schema för SEDE kandidatprogrammet Trafikflygare 2021


Senare delen (SEDE) av kandidatprogrammet Trafikflygare börjar med kursen "Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet". Ordningen på ämnena kommer att vara enligt nedan. Start- och slutdatum för "Mänskliga Faktorer" och "Examensarbete" är ungefärliga. All undervisning kommer att i utgångsläget vara i Lund. Sker undervisningen i Ljungbyhed meddelas det i god tid.

Upprop genomförs första dagen av pedagogikkursen, 30/8 10:00, i Lund.

    Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet
        2021-08-30 till 2021-11-12
    Projektarbete
         2021-11-10 till 2022-03-06
    Management inom flygbranschen
        2022-03-07 till 2022-06-05
    Mänskliga Faktorer
        2022-08-29 till 2023-01-15
    Examensarbete
         2023-01-16 till 2023-06-04

För ett mer detaljerat schema över respektive kurs, se nedan.

 

Schema Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet FLYF15


Kursdatum: 2021-08-30 till 2021-11-12

Schemalagda träffar för kursen Pedagogik finns nedan med datum och tider. Mellan träffarna kommer det att innefatta studier på egen ort motsvarande 50% studietakt.

Observera att pedagogikkursen läses i Lund. Schema med salshänvisningar hittar du här.

    Träff 1. 30/8-31/8
        30/8: 10:00-19.30 Upprop (10-12) och kursstart pedagogik (13-19.30)
        31/8: 08:00-15:00

    Träff 2. 4/10-5/10
        4/10: 10:00-17:00
        5/10: 08:00-15:00

    Träff 3.  Grupp 1: 8/11-10/11 , Grupp 2: 10/11-12/11
        8/11:   10:00-17:00 (Grupp 1)
        9/11:   08:00-16:30 (Grupp 1)
        10/11: 10:00-17:00 Uppstart Projektarbete
        11/11: 08:00-16.30 (Grupp 2)
        12/11: 08:00-16.30 (Grupp 2)

Kursavslutningen i pedagogik kombineras med uppstart och introduktionsföreläsning i Projektarbete med närvaro på plats i Lund. Klassen delas upp på två grupper för detta ändamål enligt ovanstående schema. Träff 3 består alltså av två dagar pedagogik plus en dag Projektarbete.

 

Schema Projektarbete FLYF01


Kursdatum: 2021-11-10 till 2022-03-06

Första inledande träffen i kursen projektarbete sker i direkt anslutning till den avslutande träffen i pedagogik.

Efter den inledande träffen kommer det inte att vara fler fysiska träffar under kursen. Kursen kompletteras med ett par kortare, icke-obligatoriska, distansföreläsningar. Resterande moment består av individuellt anpassad grupphandledning via videokonferens samt självständigt projektarbete motsvarande 50% studietakt på egen ort.

Kursträff i Lund:

    10/11: 10.00-17.00 Introduktionsföreläsning

Online-föreläsningar via Zoom:

    23/11: 13.30-15.30
    29/11: 13.30-15.30
 

Schema Management inom flygbranschen (Aviation Management) FLYF10

Kursdatum: 2022-03-07 till 2022-06-05


Inledande träff i Aviation Management kommer att ske under tre sammanhängande dagar 16-18 mars 2022.

    16/3. 10:00-17:00
    17/3. 08:00-17:00
    18/3. 08:00-15:00

Efter den inledande träffen kommer inga fler fysiska träffar att ske under vårterminen 2022. Kursen avslutas med en redovisning av ett individuellt arbete via videokonferens. För denna redovisning kommer det finnas två datum att välja mellan. Datum för detta meddelas senare.

Mellan den inledande träffen och redovisningen bedrivs studier på egen ort motsvarande 50% studietakt.

 

Schema Mänskliga Faktorer FLYF05


Kursdatum: 2022-08-29 till 2023-01-15

Inledande träff i Human Factors är 14-16 september.

 • 14/9. 10:00-17:00
 • 15/9. 08:00-16:30
 • 16/9. 08:00-15:00

Andra kursträffen genomförs 26-28:e oktober.

 • 26/10. 10:00-17:00
 • 27/10. 08:00-16:30
 • 28/10. 08:00-15:00


Efter den sista träffen fram till kursavslut kommer studierna bestå av bland annat skrivuppgifter. Mellan träffarna kommer det att innefatta studier på egen ort motsvarande 50% studietakt.

 

Schema Examensarbete

Kursdatum: 2023-01-16 till 2023-06-04

Examensarbetet inleds med en inledande uppstartsträff över Zoom. Inga fysiska träffar genomförs under kursen. Kursen består av självstudier motsvarande 50% studietakt. Studenten tilldelas en handledare med vilken individuella handledningsmöten kommer hållas. Kursen avslutas med ett antal opponeringsseminarium (beroende på antal deltagare) via Zoom i slutet av kursperioden. Studenten behöver endast närvara på det seminarium som den egna uppsatsen avhandlas vid. 

Schema för SEDE kandidatprogrammet Trafikflygare 2022

 

Senare delen (SEDE) av kandidatprogrammet Trafikflygare börjar med kursen "Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet". Ordningen på ämnena kommer att vara enligt nedan. Start- och slutdatum för "Mänskliga Faktorer" och "Examensarbete" är ungefärliga. All undervisning är planerad att genomföras i Lund. Sker undervisningen i Ljungbyhed meddelas det i god tid.

Upprop genomförs första dagen av pedagogikkursen, 1/9 10:00, i Lund.

 • Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet
  • 2022-08-29 till 2022-11-15
 • Metod och vetenskapsteori
  •  2022-11-16 till 2023-03-06
 • Management inom flygbranschen
  • 2023-03-07 till 2023-06-04
 • Mänskliga Faktorer
  • 2023-08-28 till 2024-01-15
 • Examensarbete
  •  2024-01-16 till 2024-06-04

 

Schema Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet FLYF15

Kursdatum: 2022-08-29 till 2022-11-15

Schemalagda träffar för kursen Pedagogik finns nedan med datum och tider. Mellan träffarna kommer det att innefatta studier på egen ort motsvarande 50% studietakt.

Observera att pedagogikkursen läses i Lund. Schema med salshänvisningar hittar du här.

 • Träff 1. 1/9-2/9
  • 1/9: 10:00-19.30 Upprop (10-12) och kursstart pedagogik (13-19.30)
  • 2/9: 08:00-15:00
 • Träff 2. 11/10-12/10
  • 11/10: 10:00-17:00
  • 12/10: 08:00-15:00
 • Träff 3.  Grupp 1: 14/11-16/11 , Grupp 2: 16/11-18/11 
  • 14/11:   10:00-17:00 (Grupp 1)
  • 15/11:   08:00-16:30 (Grupp 1)
  • 16/11: 10:00-17:00 Uppstart Metod och vetenskapsteori (Samtliga)
  • 17/11: 08:00-16.30 (Grupp 2)
  • 18/11: 08:00-16.30 (Grupp 2)

Kursavslutningen i pedagogik kombineras med uppstart och introduktionsföreläsning i Metod och vetenskapsteori med närvaro på plats i Lund. Klassen delas upp på två grupper för detta ändamål enligt ovanstående schema. Träff 3 består alltså av två dagar pedagogik plus en dag Metod och vetenskapsteori.

 

Schema Metod och vetenskapsteori FLYF25

Kursdatum: 2022-11-16 till 2023-03-06

Första inledande träffen i kursen Metod och vetenskapsteori sker i direkt anslutning till den avslutande träffen i pedagogik.

Efter den inledande träffen kommer det inte att vara fler fysiska träffar under kursen. Kursen kompletteras med ett par kortare, icke-obligatoriska, distansföreläsningar. Resterande moment består av individuellt anpassad grupphandledning via videokonferens samt självständigt projektarbete motsvarande 50% studietakt på egen ort. 

Kursträff i Lund:

 • 16/11: 10.00-17.00 Introduktionsföreläsning

 

Schema Management inom flygbranschen FLYF10

Inledande träff i Aviation Management kommer att ske under tre sammanhängande dagar 15-17 mars 2023. 

 • 15/3. 10:00-17:00
 • 16/3. 08:00-17:00
 • 17/3. 08:00-15:00

Efter den inledande träffen kommer inga fler fysiska träffar att ske under vårterminen 2023. Kursen avslutas med en redovisning av ett individuellt arbete via videokonferens. För denna redovisning kommer det finnas 2-3 datum att välja mellan. Datum för detta meddelas senare.

Mellan den inledande träffen och redovisningen bedrivs studier på egen ort motsvarande 50% studietakt.

 

Schema Mänskliga Faktorer FLYF05


Kursdatum: 2023-08-28 till 2024-01-14

Inledande träff i Human Factors är 13-15 september.

 • 13/9. 10:00-17:00
 • 14/9. 08:00-16:30
 • 15/9. 08:00-15:00

Andra kursträffen genomförs 25-27:e oktober.

 • 25/10. 10:00-17:00
 • 26/10. 08:00-16:30
 • 27/10. 08:00-15:00


Efter den sista träffen fram till kursavslut kommer studierna bestå av bland annat skrivuppgifter. Mellan träffarna kommer det att innefatta studier på egen ort motsvarande 50% studietakt.

 

 

Schema för SEDE kandidatprogrammet Trafikflygare 2023

 

Senare delen (SEDE) av kandidatprogrammet Trafikflygare börjar med kursen "Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet". Ordningen på ämnena kommer att vara enligt nedan. Start- och slutdatum för "Mänskliga Faktorer" och "Examensarbete" är ungefärliga. All undervisning är planerad att genomföras i Lund. Sker undervisningen i Ljungbyhed meddelas det i god tid.

Upprop genomförs första dagen av pedagogikkursen, 29/8 10:00, i Lund.

 • Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet
  • 2023-08-28 till 2023-11-15
 • Metod och vetenskapsteori
  •  2023-11-16 till 2024-03-05
 • Management inom flygbranschen
  • 2024-03-06 till 2024-06-02
 • Mänskliga Faktorer
  • 2024-09-02 till 2025-01-19
 • Examensarbete
  •  2025-01-20 till 2025-06-08

 

Schema Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet FLYF15

Kursdatum: 2023-08-28 till 2023-11-15

Schemalagda träffar för kursen Pedagogik finns nedan med datum och tider. Mellan träffarna kommer det att innefatta studier på egen ort motsvarande 50% studietakt.

Observera att pedagogikkursen läses i Lund. Schema med salshänvisningar hittar du här.

 • Träff 1. 29/8-30/8
  • 29/8: 10:00-19.30 Upprop (10-12) och kursstart pedagogik (13-19.30)
  • 30/8: 08:00-15:00
 • Träff 2. 10/10-11/10
  • 11/10: 10:00-17:00
  • 12/10: 08:00-15:00
 • Träff 3. 15/11-17/11 
  • 15/11: 08:00-16:30
  • 16/11: 10:00-17:00 Uppstart Metod och vetenskapsteori
  • 17/11: 08:00-16.30 Metod & Vetenskapsteori samt reservdag pedagogik

Kursavslutningen i pedagogik kombineras med uppstart och introduktionsföreläsning i Metod och vetenskapsteori med närvaro på plats i Lund. Klassen delas upp på två grupper för detta ändamål enligt ovanstående schema. Träff 3 består alltså av två dagar pedagogik plus en dag Metod och vetenskapsteori.

 

Schema Metod och vetenskapsteori FLYF25

Kursdatum: 2022-11-16 till 2023-03-06

Första inledande träffen i kursen Metod och vetenskapsteori sker i direkt anslutning till den avslutande träffen i pedagogik.

Efter den inledande träffen kommer det inte att vara fler fysiska träffar under kursen. Kursen kompletteras med ett par kortare, icke-obligatoriska, distansföreläsningar. Resterande moment består av individuellt anpassad grupphandledning via videokonferens samt självständigt projektarbete motsvarande 50% studietakt på egen ort. 

Kursträff i Lund:

 • 16/11: 10.00-17.00 Introduktionsföreläsning
 • 17/11: 08.00-15.00 (Inkl reservdag FLYF15)