Kursplaner

Kurser ingående i kurspaket ATP-teori distans.

FLYB06 Allmän flygplanslära

FLYB10 Prestanda och färdplanering

FLYB15 Människans förutsättningar och begränsningar

FLYB21 Meteorologi

FLYB26 Navigation

FLYB30 Flygoperativa procedurer

FLYB35 Flygningens grundprinciper

FLYB40 Flygkommunikation

FLYB60 Luftfartslagarna

FLYF15 Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet

Kursplanerna finns här.

Sidansvarig:  | 2019-11-27