Hoppa till huvudinnehåll

Mänskliga faktorer inom luftfartsområdet

Mänskliga faktorer inom luftfartsområdet, 15 hp

Kursen "Mänskliga faktorer inom luftfartsområdet", vänder sig till dig som är yrkesverksam i flygbranschen, exempelvis inom flygledning (ATC), kabinpersonal, tekniskt underhåll, piloter, med flera. Kursinnehållet är särskilt anpassat för personal som jobbar, eller kommer att jobba, inom ledning och administration, men utgör även en gedigen grund för dig som vill vidga dina kompetensområden. Kursen samläses med, och är identisk med kurs FLYF05 "Mänskliga Faktorer", vilken ges som del av vårt kandidatprogram för yrkesverksamma piloter.

Kursen behandlar ämnen som ingår i exempelvis Crew Resource Management-träning, såsom t.ex. arbetsbelastning, situationsmedvetenhet och beslutsfattande, men fördjupar och breddar dessa samt förankrar dem i forskning. Även ämnen som kommunikation, ledarskap och kultur tas upp, både från ett individuellt och ett grupp-/organisationsperspektiv. Kursen tar även ett sociologiskt och systemteoretiskt perspektiv på säkerhet, olycksutredning och människans roll i en säkerhetskritisk och komplex miljö.

Föreläsningar blandas med diskussionsseminarier kring dagens idéer och principer kring human factors, systemsäkerhet och organisationens inverkan på mänskligt beteende. Syftet med kursen är att deltagarna ska få en fördjupad och tillämpbar kunskap och förståelse för Human Factors som är användbar i dagligt operationellt arbete. Detta kan bidra till ökade möjligheter att arbeta som instruktör eller utredare, samt i andra roller kopplat till arbetsprestationer och flygsäkerhet.

 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

 

Urval

  • Betyg 34%
  • Högskoleprov 34%
  • Akademiska meriter (högskolepoäng) 32%

 

Ansökan och kursperiod

Ansökningsperioden öppnar 15:e mars och stänger 17:e april 2023. Ansökan görs via www.antagning.se

Kursen ges under höstterminen med start 2023-08-28 till och med 2024-01-14.

 

Studietakt och undervisningstyp

Utbildningen sker på 50% halvfart. Undervisningen sker under två fysiska kursträffar om vardera 3 dagar med cirka 6 veckors mellanrum. Övriga kursmoment sker på distans och i form av självständiga inlämningsuppgifter.

 

Kursplan och litteraturlista

Kursplan och litteraturlista hittar du här.

 

Kursträffar och schema

Kursens två fysiska träffar genomförs under höstterminen 2023 enligt nedanstående schema.

Inledande träff genomförs under 13-15:e september.

  • 13/9. 10:00-17:00
  • 14/9. 08:00-16:30
  • 15/9. 08:00-15:00

Andra kursträffen genomförs 25-27:e oktober.

  • 25/10. 10:00-17:00
  • 26/10. 08:00-16:30
  • 27/10. 08:00-15:00

 

 

Fakta i korthet

Kursperiod:  Kursen ges varje hösttermin
Omfattning: 15 högskolepoäng
Studietakt:  Halvfart, 50 % 
Studietid: Dagtid 
Undervisningsspråk: Svenska/Skandinaviska
Ort: Lund
Nivå: Grundnivå
Kurskod: TFRD95

Kontaktinformation

Studierektor

Mark Milich
Tel: 0435-445431
E-post: mark.milich@tfhs.lu.se

Frågor rörande: Utbildning, studier, schema, tillgodoräknanden mm

 

Programadministratör

Pernilla Karlsson
Tel: 0435-445454
E-post: pernilla.karlsson@tfhs.lu.se

Frågor rörande: Antagning, registrering, administration mm

Sidansvarig:  | 2022-03-28