lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Schema och information SEDE 2020

Schema för SEDE kandidatprogrammet Trafikflygare 2020

Senare delen (SEDE) av kandidatprogrammet Trafikflygare börjar med kursen "Pedagogik". Ordningen på ämnena kommer att vara enligt nedan. Start- och slutdatum för "Human factors" och "Examensarbete" är ungefärliga. All undervisning kommer att i utgångsläget vara i Lund. Sker undervisningen i Ljungbyhed meddelas det i god tid.

Upprop genomförs första dagen av pedagogikkursen, 16/9 13:00, i Lund.

 • Pedagogik
  • 2020-09-16 till 2020-12-02
 • Projektarbete
  •  2020-12-03 till 2021-03-14
 • Aviation Management
  • 2021-03-15 till 2021-06-06
 • Human factors
  • 2021-08-30 till 2022-01-16
 • Examensarbete
  •  2022-01-17 till 2022-06-05

För ett mer detaljerat schema över respektive kurs, se nedan.

Schema pedagogik

Kursdatum: 2020-09-16 till 2020-12-02

Schemalagda träffar för kursen Pedagogik finns nedan med datum och tider. Mellan träffarna kommer det att innefatta studier på egen ort motsvarande 50% studietakt.

Observera att pedagogikkursen läses i Lund. Schema med salshänvisningar hittar du här.

 • Träff 1. 16/9-18/9
  • 16/9. 13:00-16:30. Upprop och information i Lund.
  • 17/9. 08:00-16:30
  • 18/9. 08:00-15:00
 • Träff 2. 19/10-20/10
  • 19/10. 10:00-17:00
  • 20/10. 08:00-15:00
 • Träff 3. 1/12-2/12 (Uppdatering: Träffen sker digitalt via Zoom)
  • 1/12. 10:00-17:00
  • 2/12. 08:00-16:30

Dagen efter avslutningen i pedagogik, 3/12, startar kursen Projektarbete med närvaro på plats i Lund. Träff 3 sträcker sig alltså från 1/12 till 3/12.

Schema Projektarbete (OBS! Uppdaterad pga Covid-19)

Kursdatum: 2020-12-03 till 2021-03-16

Första inledande träffen i kursen projektarbete sker i direkt anslutning till den avslutande träffen i pedagogik och är förlagd till den 3/12.

Uppdatering: Kursträffen kommer att hållas digitalt via Zoom. Av denna anledning är tiden justerad till kl 09.00-16.00.

Efter den inledande träffen kommer det inte att vara fler fysiska träffar under kursen. Resterande moment består av inlämning av uppgifter, handledningsträffar samt kamratgranskning via videokonferens motsvarande 50% studietakt på egen ort.

Schema Aviation Management

Inledande träff i Aviation Management kommer att vara i tre sammanhängande dagar 17-19 mars 2021. 

 • 17/3. 10:00-17:00
 • 18/3. 08:00-17:00
 • 19/3. 08:00-15:00

Efter den inledande träffen kommer inga fler fysiska träffar att ske under vårterminen 2021. I slutet av kursen kommer det att ske en redovisning av arbetet som är gjort i kursen och det kommer att finnas två datum att välja mellan. Redovisningen kommer att ske via videokonferens. Datum meddelas senare.

Mellan den inledande träffen och redovisningen kommer det att vara studier på egen ort motsvarande 50% studietakt.

Schema Human Factors

Kursdatum: 2021-08-30 till 2022-01-16

Inledande träff i Human Factors är 1-3 september.

 • 1/9. 10:00-17:00
 • 2/9. 08:00-16:30
 • 3/9. 08:00-15:00

Andra kursträffen genomförs 18-20 oktober.

 • 18/10. 10:00-17:00
 • 19/10. 08:00-16:30
 • 20/10. 08:00-15:00

Time-Edit schema med salshänvisning hittar du här.

Efter den sista träffen fram till kursavslut kommer studierna bestå av bland annat skrivuppgifter. Mellan träffarna kommer det att innefatta studier på egen ort motsvarande 50% studietakt.

Schema Examensarbete

Kursdatum: 2022-01-17 till 2022-06-05

Examensarbetet inleds med en inledande uppstartsträff över Zoom. Viss distansbaserad gruppaktivitet kommer att förekomma under kursen. Ytterligare information kommer att ges per mail samt under HF-kursen.

Opponering i examensarbetet är schemalagd till första veckan i juni 2022.

Kursen består i övrigt av självstudier motsvarande 50% studietakt.

Sidansvarig: