lu.se

Trafikflyghögskolan

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Schema och information SEDE 2021

Schema för SEDE kandidatprogrammet Trafikflygare 2021

Senare delen (SEDE) av kandidatprogrammet Trafikflygare börjar med kursen "Pedagogik". Ordningen på ämnena kommer att vara enligt nedan. Start- och slutdatum för "Mänskliga Faktorer" och "Examensarbete" är ungefärliga. All undervisning kommer att i utgångsläget vara i Lund. Sker undervisningen i Ljungbyhed meddelas det i god tid.

Upprop genomförs första dagen av pedagogikkursen, 30/8 10:00, i Lund.

 • Pedagogik
  • 2021-08-30 till 2021-11-12
 • Projektarbete
  •  2021-11-10 till 2022-03-06
 • Management inom flygbranschen
  • 2022-03-07 till 2022-06-05
 • Mänskliga Faktorer
  • 2022-09-05 till 2023-01-15
 • Examensarbete
  •  2023-01-16 till 2023-06-09

För ett mer detaljerat schema över respektive kurs, se nedan.

Schema pedagogik

Kursdatum: 2021-08-30 till 2021-11-12

Schemalagda träffar för kursen Pedagogik finns nedan med datum och tider. Mellan träffarna kommer det att innefatta studier på egen ort motsvarande 50% studietakt.

Observera att pedagogikkursen läses i Lund. Schema med salshänvisningar hittar du här.

 • Träff 1. 30/8-31/8
  • 30/8: 10:00-19:30. Upprop och information i Lund.
  • 31/8: 08:00-15:00
 • Träff 2. 4/10-5/10
  • 4/10: 10:00-17:00
  • 5/10: 08:00-15:00
 • Träff 3.  Grupp 1: 8/11-10/11 , Grupp 2: 10/11-12/11 
  • 8/11:   10:00-17:00 (Grupp 1)
  • 9/11:   08:00-16:30 (Grupp 1)
  • 10/11: 10:00-17:00 Uppstart Projektarbete
  • 11/11: 08:00-16.30 (Grupp 2)
  • 12/11: 08:00-16.30 (Grupp 2)

Kursavslutningen i pedagogik kombineras med uppstart och introduktionsföreläsning i Projektarbete med närvaro på plats i Lund. Klassen delas upp på två grupper för detta ändamål enligt ovanstående schema. Träff 3 består alltså av två dagar pedagogik plus en dag Projektarbete.

Schema Projektarbete

Kursdatum: 2021-11-10 till 2022-03-06

Första inledande träffen i kursen projektarbete sker i direkt anslutning till den avslutande träffen i pedagogik.

Efter den inledande träffen kommer det inte att vara fler fysiska träffar under kursen. Resterande moment består av inlämning av uppgifter, handledningsträffar samt kamratgranskning via videokonferens motsvarande 50% studietakt på egen ort.

Sidansvarig: