lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Schema och information SEDE 2021

Schema för SEDE kandidatprogrammet Trafikflygare 2021

Senare delen (SEDE) av kandidatprogrammet Trafikflygare börjar med kursen "Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet". Ordningen på ämnena kommer att vara enligt nedan. Start- och slutdatum för "Mänskliga Faktorer" och "Examensarbete" är ungefärliga. All undervisning kommer att i utgångsläget vara i Lund. Sker undervisningen i Ljungbyhed meddelas det i god tid.

Upprop genomförs första dagen av pedagogikkursen, 30/8 10:00, i Lund.

 • Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet
  • 2021-08-30 till 2021-11-12
 • Projektarbete
  •  2021-11-10 till 2022-03-06
 • Management inom flygbranschen
  • 2022-03-07 till 2022-06-05
 • Mänskliga Faktorer
  • 2022-08-29 till 2023-01-15
 • Examensarbete
  •  2023-01-16 till 2023-06-04

För ett mer detaljerat schema över respektive kurs, se nedan.

Schema Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet

Kursdatum: 2021-08-30 till 2021-11-12

Schemalagda träffar för kursen Pedagogik finns nedan med datum och tider. Mellan träffarna kommer det att innefatta studier på egen ort motsvarande 50% studietakt.

Observera att pedagogikkursen läses i Lund. Schema med salshänvisningar hittar du här.

 • Träff 1. 30/8-31/8
  • 30/8: 10:00-19.30 Upprop (10-12) och kursstart pedagogik (13-19.30)
  • 31/8: 08:00-15:00
 • Träff 2. 4/10-5/10
  • 4/10: 10:00-17:00
  • 5/10: 08:00-15:00
 • Träff 3.  Grupp 1: 8/11-10/11 , Grupp 2: 10/11-12/11 
  • 8/11:   10:00-17:00 (Grupp 1)
  • 9/11:   08:00-16:30 (Grupp 1)
  • 10/11: 10:00-17:00 Uppstart Projektarbete
  • 11/11: 08:00-16.30 (Grupp 2)
  • 12/11: 08:00-16.30 (Grupp 2)

Kursavslutningen i pedagogik kombineras med uppstart och introduktionsföreläsning i Projektarbete med närvaro på plats i Lund. Klassen delas upp på två grupper för detta ändamål enligt ovanstående schema. Träff 3 består alltså av två dagar pedagogik plus en dag Projektarbete.

Schema Projektarbete

Kursdatum: 2021-11-10 till 2022-03-06

Första inledande träffen i kursen projektarbete sker i direkt anslutning till den avslutande träffen i pedagogik.

Efter den inledande träffen kommer det inte att vara fler fysiska träffar under kursen. Kursen kompletteras med ett par kortare, icke-obligatoriska, distansföreläsningar. Resterande moment består av individuellt anpassad grupphandledning via videokonferens samt självständigt projektarbete motsvarande 50% studietakt på egen ort. 

Kursträff i Lund:

 • 10/11: 10.00-17.00 Introduktionsföreläsning

Online-föreläsningar via Zoom:

 • 23/11: 13.30-15.30
 • 8/12: 13.30-15.30 (OBS, Nytt datum)

Schema Management inom flygbranschen (Aviation Management)

Inledande träff i Aviation Management kommer att ske under tre sammanhängande dagar 16-18 mars 2022. 

 • 16/3. 10:00-17:00
 • 17/3. 08:00-17:00
 • 18/3. 08:00-15:00

Efter den inledande träffen kommer inga fler fysiska träffar att ske under vårterminen 2022. Kursen avslutas med en redovisning av ett individuellt arbete via videokonferens. För denna redovisning kommer det finnas två datum att välja mellan. Datum för detta meddelas senare.

Mellan den inledande träffen och redovisningen bedrivs studier på egen ort motsvarande 50% studietakt.

Sidansvarig: