Hoppa till huvudinnehåll

Behörighet och urval

TRAFIKFLYGARPROGRAM

Förkunskapskrav 

1. Gymnasiebetyg eller motsvarande.

2. Godkänt och giltigt "Anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest". 

3. Godkänd och giltig medicinsk undersökning, Medical Class I enligt EASA:s regelverk.

(Läs mer här nedanför).

1. Gymnasiebetyg eller motsvarande

Du ska ha grundläggande behörighet (slutbetyg från en godkänd 3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande) och fått godkänt betyg i följande kurser:

• Svenska 3, lägst betyg E
• Engelska 6, lägst betyg E
• Matematik 3b eller 3c, lägst betyg E
• Fysik 1a, lägst betyg E

Enligt det gamla gymnasiesystemet:

• Svenska B, lägst betyg G
• Engelska B, lägst betyg G
• Matematik C, lägst betyg G
• Fysik A, lägst betyg G

2. Godkänt "Anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest"

Du ska också ha ett godkänt ”Anpassat flygpsykologisk lämplighetstest”. Du ansvarar själv för att testet genomförs - d.v.s. du bokar och står för kostnaden själv. Du bokar via e-post där du anger fullständigt namn samt telefonnummer. Det är viktigt att du anger att det är ett lämplighetstest för TFHS som du vill ha eftersom andra skolor/utbildningar kan ha andra krav på testet.

Kontakta något av dessa företag:

SIAP Sweden, www.siap.se, E-post: info@siap.se

Flygmedicinskt Centrum, FMC, www.flygmedc.se, E-post: mottagning@flygmedc.se

Scandinavisk Flygpsykologi, www.scandinaviskflygpsykologi.com, E-post: scandinaviskflygpsykologi@gmail.co

MERÖ Test Ab, www.merotest.se E-post: andras@merotest.se

Du kan ladda upp intyget hos www.antagning.se eller så kan du skicka en vidimerad papperskopia av intyget till: Lunds universitet Trafikflyghögskolan, Drottningvägen 5, 264 51  Ljungbyhed. Att vidimera en kopia innebär att två personer andra än en själv genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer, direkt på kopian intygar att den stämmer överens med originalet.

Testet är giltigt i 5 år, räknat från 31 december det år testet genomfördes.

Testet måste uppfylla kraven i TFHS kravspecifikation (se dokument i höger kolumn) och resultatet för den testade måste vara minst godkänt. TFHS kommer att hantera ärenden där testanordnaren och testerna måste bedömas så fort som möjligt men kan inte garantera att komplicerade eller ofullständigt dokumenterade ärenden blir klara innan ansökningstidens slut.

3. Godkänd medicinsk undersökning, Medical Class I enligt EASA:s regelverk

För att påbörja en flygutbildning krävs enligt Transportstyrelsens regler att du också  har ett godkänt medicinskt test, ett s.k. Medicinskt intyg Klass 1, förstagångsundersökning i enlighet med EASA:s regelverk. Du ansvarar själv för att undersökningen genomförs - d.v.s. du bokar och betalar själv. VIKTIGT I och med nya bestämmelser gällande Medical Class 1 undersökningar kan det bli långa väntetider, var därför ute i god tid. En förstagångsundersökning för medicinskt intyg Klass 1, kan göras hos:

· Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum, Sabbatsberg Närsjukhuset, Olivecronas väg 1, 113 24  Stockholm. Telefon: 08-690 63 62. E-post: flygdykmed@aleris.se. Hemsida: www.aleris.se

· Flygmedicinskt Centrum, Baltzarsgatan 23, 211 36 Malmö. Telefon 040-208125, fax 040-6849125. E-post: mottagning@flygmedc.se. Hemsida: www.flygmedc.se

- Norges Flymedisinske Senter, Wismargata 2, 0191 Oslo. Telefon 0047 21537880. E-post: post@nfms.no. Hemsida: www.nfms.no

Du kan ladda upp intyget hos www.antagning.se eller så kan du skicka en vidimerad papperskopia av intyget till: Lunds universitet Trafikflyghögskolan, Drottningvägen 5, 264 51  Ljungbyhed. Att vidimera en kopia innebär att två personer andra än en själv genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer, direkt på kopian intygar att den stämmer överens med originalet.

Urvalsprocessen:

Urvalet efter betygsprövningen görs med hjälp av:

Steg 1:     Tester som ska visa att den sökande har de specifika kognitiva basresurser som krävs. Det vill säga att personen måste ha färdigheter inom centrala områden som perception, spatial förmåga, generell kognitiv kapacitet/logiskt tänkande och teknisk-mekanisk förståelse.

Steg 2:     De personer med högst resultat från de första testerna kommer att få göra s.k. "exekutiva tester" i Stockholm. Detta är exekutiva datoriserade test för att bedöma förmågan att praktiskt hantera och utföra specifika uppgifter samt en teamwork-övning som testar förmågan att samarbeta och kommunicera i grupp.

Steg 3:      De personer med bäst resultat från steg 2 kallas till intervjuer i Ljungbyhed.

Urval görs inte efter betygsmedel och därför kommer inte heller högskoleprovet räknas.

Kontaktinformation

Viveka Lund
Programadministratör
Trafikflyghögskolan

Tel:
0435-445454

E-post:
viveka.lund@tfhs.lu.se

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2021-09-28