lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Trafikflygarprogram VT 2022

ANSÖKNINGSPERIODEN TILL UTBILDNINGSSTART VT 2022 ÄR STÄNGD.

NÄSTA ANSÖKNINGSPERIOD ÖPPNAR SENSOMMAREN/HÖSTEN 2022 OCH RIKTAR SIG DÅ MOT UTBILDNINGSSTART VT 2023.

__________________________________________________________________________________

Från och med 2014 är TFHS utbildningsanordnare åt yrkeshögskolan. TFHS anordnar utbildningen ”Integrerad trafikflygarutbildning” och har tillstånd att starta utbildningen under år 2022 och 2023.

Det finns 15 utbildningsplatser per år.

Utbildningen startar en gång om året, på vårterminen. Ansökan görs höstterminen innan.

Nästa utbildningsstart som man kan bli antagen till startar i mars 2022.

 

Ansökan görs via www.antagning.se

Ansökningsperioden för utbildningsstarten vårterminen 2022 öppnar 2021-08-02, ca kl 1300 och stängs 2021-09-06, klockan 2400. Inom denna tidsperiod måste en ansökan vara registrerad.

Efter det har man ytterligare två veckor på sig att komplettera sin ansökan med intyg eller betyg om det behövs. Kompletteringsperioden stängs 2021-09-20, klockan 2400.

 

Den PRELIMINÄRA planering för höstens fortsatta urvalstester är enligt följande:

- Alla behöriga sökande kallas till första dagens digitala tester under perioden 11-17 oktober. Det kommer finnas möjlighet att själv välja tid och datum inom perioden.

- De 50 kandidaterna med högst resultat kallas till andra dagens tester. Testerna kommer enligt denna preliminära planeringen att genomföras i Stockholm. De tar ca 1/2 - 1 dag.

- De 32 kandidaterna med högst resultat kallas till distansbaserade intervjuer under perioden 22/11 - 3/12.

- Antagningsbesked  till 16 personer kan skickas ut i mitten av december.

- Utbildningen startar i början av mars 2022

 

Läs mer om behörighetskrav och urvalsprocessen under fliken ”Behörighet och urval

Sidansvarig: