Hoppa till huvudinnehåll

Kursplaner

Följande lista visar alla kurser som ingår i trafikflygarprogrammet. Kursbenämningen länkar till nerladdningsbara kursplaner i pdf-format.

Typ av kurs   Benämning   Kurskod   Antal YHP
LiA   Flygtekniskt kvalitetsarbete   FLL15   10
LiA   Luftfartssystemet och flygoperativa procedurer   FLL16   40
LiA/Flygning   Flygbolagsoperationer i flerpilotsmiljö   FLL17   50
LiA/Flygning   Styrman i flygtjänst   FLL18   50
Flygning   Grundläggande praktisk flygning och simulatorutbildning   FLY01   100
Flygning   Flerpilotsverksamhet i flerpilotsmiljö   FLY02   25
Teori   Meteorologi   FLT02   20
Teori   Flygningens grundprinciper   FLT03   20
Teori   Flygoperativa procedurer   FLT04   10
Teori   Mänskliga faktorer och systemsäkerhet   FLT05   10
Teori   Flygkommunikation   FLT06   5
Teori   Allmän flygplanslära   FLT07   35
Teori   Navigation   FLT08   35
Teori   Flygprestanda   FLT09   30
Teori   Luftfartslagarna   FLT10   10
Teori   Människans förutsättningar och begränsningar   FLT11   20
Teori   Ledarskap inom flygbranschen   FLT12   10
Teori   Examensarbete   FLT14   25