lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om TFHS

Universitet och flygcentrum

Flygbranschen tillhör en dynamisk och föränderlig värld. Som en del av Lunds universitet har Trafikflyghögskolan tillgång till ett stort nätverk innehållande experter på en mängd olika områden. Detta bidrar till att Trafikflyghögskolan kan möta de krav som flygbranschen ställer på utbildningar inom flyg. Därmed kan Trafikflyghögskolan fungera som ett flygcentrum med högre utbildning inom flyg.

Flygutbildning

Ett av de viktigaste målen för alla anställda vid Trafikflyghögskolan är att kontinuerligt förbättra den flygutbildning som erbjuds till studenterna. Som en del av Lunds universitet har TFHS stora möjligheter att lyckas i detta avseende.

Forskning

Professor Sidney Dekker, som tidigare jobbade på Lunds universitet och TFHS, gjorde Human Factors till ett fokusområde för vår institution. PhD Nicklas Dahlström och flera av våra lärare upprätthåller fortfarande detta forskningsfält. Därtill är Lunds universitet testbädd och laboratorium för obemannade luftfartyg (UAS lab) en självklar del av TFHS, där pågår ett stort antal externa och interna forskningsprojekt.

The Multi Crew Pilot Licence

MPL är resultatet av erfarenheter från nästan sjuttio års flygutbildning. En studie utförd vid TFHS har nu granskat MPL-konceptets bakgrund, nutid och framtid. Studien är baserad på tillgänglig MPL-litteratur, information från flygutbildningskonferenser, direktkontakt med utbildningsanordnare med pågående MPL-utbildning samt intervjuer och samtal med intressenter från flygindustrin. Studien ger en överblick av både kritiska och stödjande synpunkter gällande MPL.

Den andra rapporten om Multi-crew Pilot Licence (MPL)

- Enkät och analys av erfarenheter av MPL

 

 

Trafikflyghögskolan vid Lunds Universitet (TFHS) meddelar att den andra rapporten om Multi-crew Pilot Licence (MPL), med namnet “The MPL Part II: The MPL Data - Capturing the Experience”, nu är tillgänglig. Rapporten analyserar situationen för MPL som form för pilotutbildning inom flygindustrin och innehåller rekommendationer om hur denna kan vidareutvecklas. Denna rapport utgör en fortsättning på en tidigare rapport från 2014 av samma författare – “The Multi Crew Pilot License (MPL) – Evolution, Revolution or not even a Solution?”

 

Som en följd av intresse och diskussioner inom flygindustrin efter den första rapporten togs den andra rapporten fram i samarbete med flygindustrin. Rapporten omfattar en enkät riktad till studenter, examinerade piloter, instruktörer, tränings och andra kaptener, chefer och myndighetsrepresentanter involverade i MPL utbildning och resulterade i 459 kompletta enkätsvar. Utöver analys av dessa svar innehåller rapporten uppdaterad information om MPL, en översikt av argument för och emot MPL som pilotutbildningsform samt skisserar olika vägar framåt för MPL som en del av utveckling av pilotutbildning.

 

Båda rapporterna är tillgängliga nedan och TFHS uppmuntrar användning och spridning av rapporterna inom flygindustrin. Dessutom välkomnas konakter med författarna och TFHS avseende återkoppling och fortsatta diskussioner om MPL. TFHS avsikt med båda rapporterna är och förblir att inom flygindustrin stödja och agera för utveckling av pilotutbildning.

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Trafikflyghögskolan

Drottningvägen 5
264 51 Ljungbyhed

Telefon
0435-44 54 00

tfhs@tfhs.lu.se