lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Akademisk flygutbildning vid Trafikflyghögskolan, Lunds universitet

Flyg- och flygrelaterade yrken ställer idag stora krav på en god grundutbildning inte bara ämnesspecifikt utan även inom andra områden som exempelvis ledarskap och service management. Som en del av Lunds universitet har TFHS en stor möjlighet erbjuda utbildningar som uppfyller dessa målsättningar och krav på hög kvalitet.

Förändringar för trafikflygarprogrammets ansökningsomgång VT17

2016-07-25 - Från och med ansökningsomgången till trafikflygarprogrammets start vårterminen 2017, har hanteringen av intyg från en godkänd medicinsk undersökning förändrats. Läs mer under "Behörighet och urval".

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Viveka Lund
högskolesekreterare
Trafikflyghögskolan

Tel:
0435-445454

E-post:
viveka.lund@tfhs.lu.se