lu.se

Trafikflyghögskolan

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet

Trafikflyghögskolan (TFHS) vid Lunds universitet är ett av få universitet i Europa med högre utbildning inom flyg. TFHS har en uttalad ambition att fungera som ett centrum för flyg och flygrelaterad utbildning- genom forskning och utveckling.

Nyheter

2014-12-17

Simulator

TFHS och Lunds universitet har i dagarna skrivit kontrakt med Multi Pilot Solutions, MPS, om köp av simulator. Det blir en ”fixed based” Boeing737 simulator. Leveransen beräknas ske under

[...]

2014-11-21

Ministerbesök från Republiken Sydafrika

Den 5 november besökte Republiken Sydafrikas biträdande transportminister samt tjänstemän TFHS. Delegationen hade

[...]

2014-11-19

Trafikflygarprogrammet 2015

De första proven inför trafikflygarprogrammet med start våren 2015 genomfördes i Lund den 3 och 5 november. Totalt 177

[...]

2014-10-23

Utbildade piloter för UAV

TFHS genomför utbildning åt försvarsmakten.

[...]