lu.se

Trafikflyghögskolan

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet

Trafikflyghögskolan (TFHS) vid Lunds universitet är ett av få universitet i Europa med högre utbildning inom flyg. TFHS har en uttalad ambition att fungera som ett centrum för flyg och flygrelaterad utbildning- genom forskning och utveckling.

Nyheter

2014-10-23

Utbildade piloter för UAV

TFHS genomför utbildning åt försvarsmakten.

[...]

2014-10-07

"Flyttfåglar"

SE-ITD blir LN-TRN

[...]

2014-10-01

Mörkerflygutbildning i höstmörkret

2014-09-29—10-30

[...]

2014-09-30

Sista ansökningsdagen

Sök till trafikflygarprogrammet

[...]

2014-09-17

"Öppet Hus 2014" genomfört

TFHS "Öppet Hus 2014"

[...]