lu.se

Trafikflyghögskolan

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet

Trafikflyghögskolan (TFHS) vid Lunds universitet är ett av få universitet i Europa med högre utbildning inom flyg. TFHS har en uttalad ambition att fungera som ett centrum för flyg och flygrelaterad utbildning- genom forskning och utveckling. TFHS har även en pilotutbildning som grundkurs.

 

ÖPPET HUS 2018-09-01

Kom och besök oss studerande och personal på TFHS i Ljungbyhed den 1:a september. Information, förevisning av flygplan med mera.

Sidan kommer uppdateras löpande.

Läs mer här