Hoppa till huvudinnehåll

Kandidatprogrammet Trafikflygare (Senare del)

Kandidatprogrammet Trafikflygare (Senare Del)

Utbildningen ”Senare del av kandidatprogrammet trafikflygare”, vänder sig till dig som arbetar, eller har arbetat, som trafikflygare. Programmet är en "Senare del-utbildning", vilket innebär att dina tidigare studier och erfarenheter bedöms och om de motsvarar behörighetskraven nedan, kan du efter avslutat program ansöka om en kandidatexamen. 

Mer om ”Senare del av program” på LTH:s webbplats

Senare delen av Kandidatprogrammet Trafikflygare är en akademisk vidareutbildning för professionella piloter. Programmet omfattar fem akademiska delkurser om sammanlagt 60 högskolepoäng (hp). Din tidigare flygutbildning och yrkeserfarenhet inom flygbranschen tillgodoräknas med 120 hp varpå du efter avslutad utbildning kan ansöka om en kandidatexamen om totalt 180 högskolepoäng. 

Programmets innehåll är särskilt anpassat för piloter som jobbar, eller kommer att jobba exempelvis med olika administrativa arbetsuppgifter inom flygbolag, men utgör även en gedigen grund för dig som vill vidga dina kompetensområden. Med en kandidatexamen blir du även behörig till ett antal olika högre universitetsutbildningar på så kallad "avancerad nivå".

Programmet bygger på ett akademiskt förhållningssätt med nära koppling till aktuell forskning. Vi arbetar med högskolepedagogisk utbildningsmetodik och samtliga lärare på programmet har hög akademisk kompetens inom respektive ämnesområde och flertalet arbetar aktivt med forskning.

Studietakt

Programmet läses normalt på en studietakt om halvfart, 50%. I mån av plats och möjlighet kan man efter antagning ansöka om att få en individuell studieplan upprättad med studier på helfart, 100%. 

Individuell studieplan

För varje student som antas till senare del av ett program utarbetas normalt en individuell studieplan. För Trafikflygarprogrammets senare del använder vi en gemensam studieplan enligt utbildningsplanen nedan.

Utbildningen

Under den fyra terminer långa utbildningen på halvfart läser du följande kurser:

 • Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet, 10 hp
 • Metod och vetenskapsteori, 10 hp
 • Management inom flygbranschen, 10 hp
 • Mänskliga Faktorer, 15 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Dessa kurser, tillsammans med en tidigare utbildning till kommersiell pilot som motsvarar kursplanerna i kandidatprogrammet trafikflygare, ger dig möjlighet att ansöka om en kandidatexamen med inriktning mot pilot inom tung luftfart, 180 hp. (Degree of Bachelor in Aviation as Pilot in Airline Operation).

Läs mer om de olika programkurserna under Programinnehåll.

Undervisningsspråk

Formellt undervisningsspråk är svenska/skandinaviska. Enstaka föreläsningar och seminarier kan komma att ges på engelska. Kurslitteratur och annat kursmaterial är blandat svenska och engelska.

 

Ansökan

Utbildningen anordnas en gång per år, på höstterminen. Ansökan kan endast göras genom länken under "Ansök nu" under ansökningsperioden.

DatumAktivitet
15 februari 2023första ansökningsdag
15 mars 2023

sista ansökningsdag

3 april 2023sista kompletteringsdag
3 april 2023sista dag att styrka avgiftsfrihet för ej svenska medborgare*
21 april 2023antagningsbesked skickas ut

* Läs mer om avgiftsfrihet på www.antagning.se

 

Fakta i korthet

 • Programstart:  Varje hösttermin
 • Studietakt:  Halvfart, 50 %
 • Studietid: Dagtid
 • Undervisningsspråk: Svenska/Skandinaviska
 • Studieort: Lund
 • Nivå: Grundnivå

Kontaktinformation

Studierektor/Programledare

Mark Milich
Tel: 0435-445431
E-post: mark.milich@tfhs.lu.se

Frågor rörande: Utbildning, studier, schema, tillgodoräknanden mm

Programadministratör

Pernilla Karlsson
Tel: 0435-445454
E-post: pernilla.karlsson@tfhs.lu.se

Frågor rörande: Antagning, registrering, administration mm

Ansök nu

Ha följande till hands i elektroniskt format:

 • Gymnasiebetyg
 • Kopia på EASA-certifikat och typbehörighet
 • Kopia av tre sista sidor i loggbok med summerad totaltid och flygtid i flerpilotsystem.
 • För utländska medborgare: Kopia på dokument som styrker EU-medborgarskap. (Pass eller motsvarande).

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-02-22