Hoppa till huvudinnehåll

Kandidatprogrammet Trafikflygare (Senare del)

Utbildningen ”Senare del av kandidatprogrammet trafikflygare”, vänder sig till dig som arbetar, eller har arbetat, som trafikflygare.

Programmet är en "Senare del-utbildning", vilket innebär att dina tidigare studier och erfarenheter bedöms och om de motsvarar behörighetskraven, kan du efter avslutat program ansöka om en kandidatexamen. 

Senare delen av Kandidatprogrammet Trafikflygare är en akademisk vidareutbildning för professionella piloter. Programmet omfattar fem akademiska delkurser om sammanlagt 60 högskolepoäng (hp). Din tidigare flygutbildning och yrkeserfarenhet inom flygbranschen tillgodoräknas med 120 hp varpå du efter avslutad utbildning kan ansöka om en kandidatexamen om totalt 180 högskolepoäng. 

Programmets innehåll är särskilt anpassat för piloter som jobbar, eller kommer att jobba exempelvis med olika administrativa arbetsuppgifter inom flygbolag, men utgör även en gedigen grund för dig som vill vidga dina kompetensområden. Med en kandidatexamen blir du även behörig till ett antal olika högre universitetsutbildningar på så kallad "avancerad nivå".

Programmet bygger på ett akademiskt förhållningssätt med nära koppling till aktuell forskning. Vi arbetar med högskolepedagogisk utbildningsmetodik och samtliga lärare på programmet har hög akademisk kompetens inom respektive ämnesområde och flertalet arbetar aktivt med forskning.

Studietakt och schema

Programmet läses normalt på en studietakt om halvfart, 50%. I mån av plats och möjlighet kan man efter antagning ansöka om att få en individuell studieplan upprättad med studier på helfart, 100%. Under utbildningens fyra terminer sker sammanlagt sex fysiska träffar i Lund.

För mer information läs under Schema och Långtidsplanering.

Ansökan

Ansökan är uppen en gång årligen. Läs mer mer om ansökningsprocessen under Ansökan samt Behörighet och urval.

Utbildningen

Under den fyra terminer långa utbildningen på halvfart läser du följande kurser:

 • Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet, 10 hp
 • Metod och vetenskapsteori, 10 hp
 • Management inom flygbranschen, 10 hp
 • Mänskliga Faktorer, 15 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Dessa kurser, tillsammans med en tidigare utbildning till kommersiell pilot som motsvarar kursplanerna i kandidatprogrammet trafikflygare, ger dig möjlighet att ansöka om en kandidatexamen med inriktning mot pilot inom tung luftfart, 180 hp. (Degree of Bachelor in Aviation as Pilot in Airline Operation).

Läs mer om de olika programkurserna under Programinnehåll.

Undervisningsspråk

Formellt undervisningsspråk är svenska/skandinaviska. Enstaka föreläsningar och seminarier kan komma att ges på engelska. Kurslitteratur och annat kursmaterial är blandat svenska och engelska.
 

Fakta i korthet

 • Programstart:  Varje hösttermin
 • Studietakt:  Halvfart, 50 %
 • Studietid: Dagtid
 • Undervisningsspråk: Svenska/skandinaviska
 • Studieort: Lund
 • Nivå: Grundnivå

Kontaktinformation

Studierektor / Programledare

Mark Milich
Tel: 0435-445431
E-post: mark.milich@tfhs.lu.se

Frågor rörande: utbildning, studier, schema, tillgodoräknanden m.m.

Programadministratör

Pernilla Karlsson
Tel: 0435-445454
E-post: tfhs@tfhs.lu.se

Frågor rörande: antagning, registrering, administration m.m.

Ansök på antagning.se

Ha följande till hands i elektroniskt format:

 • Gymnasiebetyg
 • Kopia på EASA-certifikat och typbehörighet
 • Kopia av tre sista sidor i loggbok med summerad totaltid och flygtid i flerpilotsystem
 • För utländska medborgare: kopia på dokument som styrker EU-medborgarskap (pass eller motsvarande)

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-10-06