Hoppa till huvudinnehåll

Kandidatprogrammet Trafikflygare (Senare Del)

Utbildningen ”Senare del av kandidatprogrammet trafikflygare”, vänder sig till dig som arbetar, eller har arbetat, som trafikflygare. Programmet är en "Senare del-utbildning", vilket innebär att dina tidigare studier och erfarenheter bedöms och om de motsvarar behörighetskraven nedan, kan du efter avslutat program ansöka om en kandidatexamen. 

Läs också mer om ”Senare del av program” på LTH hemsida

Senare delen av Kandidatprogrammet Trafikflygare är en akademisk vidareutbildning för professionella piloter. Programmet omfattar fem akademiska delkurser om sammanlagt 60 högskolepoäng (hp). Din tidigare flygutbildning och yrkeserfarenhet inom flygbranschen tillgodoräknas med 120 hp varpå du efter avslutad utbildning kan ansöka om en kandidatexamen om totalt 180 högskolepoäng. 

Programmets innehåll är särskilt anpassat för piloter som jobbar, eller kommer att jobba exempelvis med olika administrativa arbetsuppgifter inom flygbolag, men utgör även en gedigen grund för dig som vill vidga dina kompetensområden. Med en kandidatexamen blir du även behörig till ett antal olika högre universitetsutbildningar på så kallad "avancerad nivå".

Programmet bygger på ett akademiskt förhållningssätt med nära koppling till aktuell forskning. Vi arbetar med högskolepedagogisk utbildningsmetodik och samtliga lärare på programmet har hög akademisk kompetens inom respektive ämnesområde och flertalet arbetar aktivt med forskning.

 

Ansökan

(Mer information under Behörighet och urval)

Utbildningen anordnas en gång per år, på höstterminen. Ansökan kan endast göras genom denna länk under ansökningstiden.

15 februari 2022         första ansökningsdag

15 mars 2022             sista ansökningsdag

1 april 2022                sista kompletteringsdag

1 april 2022                sista dag att styrka avgiftsfrihet för ej svenska medborgare

26 april 2022              antagningsbesked skickas ut

 

Till ansökan

Ha följande till hands i elektroniskt format:

  • Gymnasiebetyg inkl engelskabetyg, (om detta inte redan finns registrerat på www.antagning.se)
  • Kopia på certifikat
  • Kopia av tre sista sidor i loggbok med uppgifter om antal timmar i flerpilot-operation samt totaltid

Kontaktinformation

Mark Milich
Tel: 0435-445431
E-post: mark.milich@tfhs.lu.se

Frågor rörande: Utbildning, studier, schema, tillgodoräknanden mm