Hoppa till huvudinnehåll

Kandidatprogrammet Trafikflygare (Senare Del)

Utbildningen ”Senare del av kandidatprogrammet trafikflygare”, vänder sig till dig som arbetar, eller har arbetat, som trafikflygare. Programmet är en "Senare del-utbildning", vilket innebär att dina tidigare studier och erfarenheter bedöms och om de motsvarar behörighetskraven nedan, kan du efter avslutat program ansöka om en kandidatexamen. 

Läs också mer om ”Senare del av program” på LTH hemsida

Senare delen av Kandidatprogrammet Trafikflygare är en akademisk vidareutbildning för professionella piloter. Programmet omfattar fem akademiska delkurser om sammanlagt 60 högskolepoäng (hp). Din tidigare flygutbildning och yrkeserfarenhet inom flygbranschen tillgodoräknas med 120 hp varpå du efter avslutad utbildning kan ansöka om en kandidatexamen om totalt 180 högskolepoäng. 

Programmets innehåll är särskilt anpassat för piloter som jobbar, eller kommer att jobba exempelvis med olika administrativa arbetsuppgifter inom flygbolag, men utgör även en gedigen grund för dig som vill vidga dina kompetensområden. Med en kandidatexamen blir du även behörig till ett antal olika högre universitetsutbildningar på så kallad "avancerad nivå".

Programmet bygger på ett akademiskt förhållningssätt med nära koppling till aktuell forskning. Vi arbetar med högskolepedagogisk utbildningsmetodik och samtliga lärare på programmet har hög akademisk kompetens inom respektive ämnesområde och flertalet arbetar aktivt med forskning.

 

 

Ansökan

Utbildningen anordnas en gång per år, på höstterminen. Ansökan kan endast göras genom denna länk under ansökningstiden.

15 februari 2023         första ansökningsdag

15 mars 2023             sista ansökningsdag

3 april 2023                sista kompletteringsdag

3 april 2023                sista dag att styrka avgiftsfrihet för ej svenska medborgare

21 april 2023              antagningsbesked skickas ut

(Mer information under Behörighet och urval)

Fakta i korthet

Programstart:  Varje hösttermin
Studietakt:  Halvfart, 50 %
Studietid: Dagtid
Undervisningsspråk: Svenska/Skandinaviska
Ort: Lund
Nivå: Grundnivå

Kontaktinformation

 

Studierektor/Programledare:

Mark Milich
Tel: 0435-445431
E-post: mark.milich@tfhs.lu.se

Frågor rörande: Utbildning, studier, schema, tillgodoräknanden mm

 

Programadministratör

Pernilla Karlsson
Tel: 0435-445454
E-post: pernilla.karlsson@tfhs.lu.se

Frågor rörande: Antagning, registrering, administration mm