Hoppa till huvudinnehåll

Drönares teknologi och samhällstillämpningar (7,5 ECTS)

Lär dig tillämpa drönarteknologi inom ditt studieområde. Möjligheterna är oändliga och utvecklingen sker fort, nya innovationer och samhällstillämpningar utvecklas ständigt.

Ett helt nytt europeiskt regelverk för obemannad luftfart har vunnit laga kraft i Sverige som bland annat påverkar sektorer som transport, energi, konstruktion och infrastruktur, logistik, blåljusverksamhet samt skogs- och jordbruk. Kategorierna baseras på risk och användningen bedöms öka exponentiellt vilket kommer att ge såväl positiva som negativa effekter.

Två studenter vid en drönare på Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. Foto.

Under kursen kommer du att få teoretisk utbildning i aeronautiska vetenskaper samt praktisk kompetens för att planera och flyga med obemannade luftfartyg av olika typer och storlekar för att möjliggöra insamling av data. 

 • Kursen ges som föreläsningar, workshops och praktiska övningar. 
 • Ta del av fördelarna som erbjuds vid Lunds universitets unika testbädd och dess nya drönarlaboratorium vid Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed (institution vid LTH).
 • Väl förankrat i pågående forskning och utvecklingen internationellt

I dag använder Lunds universitet obemannade luftfartyg vid forskning inom bland annat arkeologi, kärnfysik, VR/AR, aerodynamik, AI, robotik, meteorologi, akustik, naturgeografi, kulturgeografi, ekologi/biologi samt påverkan av mänskliga faktorer.

Kursen ges i två versioner

Programkurs

FLYF20 är en programkurs som är sökbar för studenter som läser LTH program "Lantmäteri", "Riskhantering" och "Masterprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning".

 • Kurskod: FLYF20
 • Studietakt:  Halvfart, 50%
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Ort: Lund, Ljungbyhed
 • Nivå: Grundläggande nivå

Fristående kurs

TFRH01är en fristående kurs sökbar för alla med behörighet.

 • Kurskod: TFRH01
 • Studietakt:  Halvfart, 50%
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Ort: Lund, Ljungbyhed
 • Nivå: Grundläggande nivå

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-02-22