Hoppa till huvudinnehåll

Trafikflygarprogrammet (500 YHP)

Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat 2,5 år (5OO YH-poäng), 100 veckor

Yrkeshögskolan. Logotyp.

  • En modern utbildning med hög grad av integrering mellan teori, grundflygning och kvalificerad praktik som styrman
  • En utbildning med stark förankring i näringslivet
  • Ett yrke som handlar om såväl avancerad teknik som samspel människor emellan
  • Ett yrke med tydliga rutiner och instruktioner där det krävs noggrann planering, men där ändå ingen arbetsdag är den andra lik

Tre studenter i klassrummet på Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. Foto.

Yrkesrollen

Piloter verkar i en internationell miljö med många möjligheter till stimulerande upplevelser och erfarenheter. En flygning genomförs inom ramarna för ett flertal omfattande regelverk, alltifrån flygbolagets arbetsregler till luftfartsmyndighetens regler och flygbestämmelser kring flygverksamhet i allmänhet. Trots detta är yrket omväxlande och utmanande, alltid nytt väder, ständigt nya kollegor i cockpit och kabin, nya städer att flyga till och mycket annat som piloten alltid tar hänsyn till vid en flygning. Alla oförutsedda situationer ska kunna hanteras tryggt, lugnt och på ett korrekt sätt. Pilotyrket är onekligen ett speciellt yrke med höga krav på kompetens och ansvarskännande men som också ger hög grad av tillfredsställelse. Att ständigt prestera på topp är både utvecklande och givande.

Utbildningens mål

Utbildningen leder till att man i första hand ska kunna arbeta som trafikflygare (pilot) i den kommersiella luftfarten. Exempel på arbetsgivare är Norwegian, SAS mfl. Andra yrken i yrkesområdet är t.ex. administrativ- teknisk- eller simulatorpilot, aeronautisk analytiker, ”Ground Handling koordinator” och OP-assistent. Efter utbildningen har man ett MPL-certifikat (Multi Crew Pilot License) som gör det möjligt att utan ytterligare utbildning arbeta som styrman i ett flygbolag i Europa. 

Utbildningen

Man läser flygrelaterade teoriämnen som t.ex. meteorologi, navigation, luftfartslagar, flygprestanda och allmän flygplanlära. Flygövning genomförs i enmotoriga flygplan, flygträningsapparat, syntetiska träningsmoduler, avancerad simulator och till slut i större kommersiellt flygplan som t.ex. Boeing 737NG under den praktiska yrkesutövningen som ingår i utbildningen. Praktiken görs som styrman – under speciell övervakning – i något av de flygbolag som utbildningen sker i samarbete med.

Under utbildningen kommer de studerande också få en god inblick i viktiga stödfunktioner till flygbolagen. Kompetensen som styrman ökar därmed men också möjligheten för att kunna tjänstgöra inom dessa stödfunktioner i framtiden.

Det krävs ingen tidigare flygerfarenhet för att ansöka till utbildningen men ett genuint intresse och en stark motivation för flyg och flygning behövs för att klara den bitvis krävande utbildningssituationen. Vissa delar av utbildningen kan behöva genomföras utomlands. Goda förkunskaper i Engelska, Matematik och Fysik behövs. Urvalet till utbildningen baseras på olika lämplighetstester och intervjuer.

MPL(A)-utbildningen innebär att de studerande kommer att göra praktik i ett specifikt flygbolag. Vilket flygbolag det blir bestäms helt och hållet av ledningsgruppen för utbildningen. Delar av utbildningen kan bedrivas på annan ort än Ljungbyhed och utanför Sverige. Ingen tidigare flygerfarenhet är nödvändig.

När Transportstyrelsen utfärdar ett flygcertifikat görs en lämplighetsprövning. Den som är dömd för brott kanske inte får ut sitt certifikat från Transportstyrelsen. Man begär utdrag ur belastningsregistret hos polisen. Under utbildningens senare del krävs att den studerande genomgår en säkerhetskontroll för att kunna genomföra praktikskedet. Den kontrollen görs med hjälp av säkerhetspolisen.

Studiemedel

Själva utbildningen är kostnadsfri (både flyg- och teoriundervisning) men det finns andra kostnader som den studerande måste stå för själv. Den studerande betalar själv för t.ex. mat, logi, resor och litteratur.

Den som har rätt till studiemedel från CSN kan få detta.

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-10-25