Hoppa till huvudinnehåll
Undervisning vid Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed våren 2023. Foto.

Forskning och samverkan

Forskning och samverkan

Lunds universitet Trafikflyghögskolan (TFHS) etablerar forskning och tillhandahåller forskningsinfrastrukturer inom Aeronautiska Vetenskaper. Våra tre fokusområden för forskningen är: Hållbart flyg, Obemannat flyg och Flygsäkerhet.

TFHS lokalisering på Campus Ljungbyhed (en aktiv flygplats) innebär en unik möjlighet för Lunds universitet, i samverkan med andra aktörer, att bygga en tillgänglig infrastruktur för forskning, utveckling och test av framtidens teknologier och systemlösningar för fossilfritt, hållbart, obemannat och säkert flyg.

Våra infrastrukturer innefattar ett jetmotorlabb utrustat för utveckling och testning av framtidens hållbara flygbränslen och teknologier, ett UAS-labb för utveckling och test av obemannade flygsystem (UAS) och dess tillämpningar, samt en testbädd för 'den elektrifierade flygplatsen' som ska kunna hämta in, omvandla, lagra och distribuera fossilfri energi till flygplatsens olika system. Vi engagerar oss även i kompetensuppbyggnad och kompetensförsörjning inom samtliga ingående forskningsområden för att säkra kompetenstillgång och utveckling för de aktörer och projekt som ska komma att använda infrastrukturerna.
 

Undervisning vid Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed våren 2023. Foto.

Forskning med koppling till LTH:s profilområden

Genom vår forskning är vi på TFHS kopplade till tre av Lunds Tekniska Högskolas profilområden (länkar öppnas på LTH:s webbplats):

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2022-03-28