Hoppa till huvudinnehåll

Forskning och samverkan

Trafikflyghögskolan bedriver forskning inom aeronautiska vetenskaper och har ett stort antal etablerade samarbeten. Nedan kan du läsa mer om några av dessa områden och till vänster i undermenyn hittar du mer information om några av våra partners.

 

Forskningsområden

Vi tillgodoser bland annat samhällsbehov genom utveckling och tillämpning av obemannade flygsystem. Inklusive systemautonomi, sensordataanalys, databehandling, juridiska och etiska aspekter samt undersöker framtidens flyg. Vårt forskningslaboratorium, UAS lab, och vår testbädd möjligör att vi har såväl tekniska förutsättningar som erforderlig infrastruktur.

Därtill undersöker vi framtidens flygledning med fokus på systemsäkerhet och människans roll.

Vi forskar på vilka fördelar och nackdelar VR/XR (Virtual och mixed reality) har inom inlärning i samband med flygträning. Forskningen syftar till att ta fram guidematerial och väl grundade argument för när det kan vara lämpliga metoder under grundläggande- och vidareutbildning.
 

Forskningscentrum och forskningsplattformar

UAS lab

UAS lab är Trafikflyghögskolans och Lunds universitets helt nya laboratorium för forskning och utveckling av obemannade luftfartyg. Verksamheten expanderar kraftigt i takt med antalet interna och externa projekt som UAS lab är delaktiga i. Utöver forskning i laboratoriet bistår vi även vid utprovning, insamling av sensordata, utbildningar och förevisningar.

Testbädden

Testbädden vid Ljungbyheds flygplats är helt unik av flera anledningar. Bland annat är miljön kontrollerad av flygledare på marken, i kontrollzonen och i terminalområdet som i sin tur ansluter till bland annat Ängelholms flygplats. Därtill en väl uppbyggd infrastruktur med hangarer, flera landningsbanor, mötesrum och undervisningslokaler.

UAS@LU

UAS@LU är en tvärvetenskapligt forskningsinfrastruktur som erbjuder möjligheter till samverkan inom en lång rad områden. Idag används obemannade luftfartyg på universitet vid forskning inom bland annat arkeologi, kärnfysik, VR/AR, aerodynamik, AI, robotik, meteorologi, naturgeografi, kulturgeografi, ekologi/biologi samt påverkan av mänskliga faktorer.

UAV:s webbplats (på engelska)

ELLIIT

ELLIIT är en strategisk forskningsmiljö etablerad 2010 där även Linköpings universitet, Halmstad universitet och Blekinge tekniska högskola samverkar.

ELLIIT:s webbplats (på engelska)

FARO

Mer information inom kort.

Human factors Network in Sweden

Human factors Network in Sweden (HFN) tillhandahåller information och kompetens genom att sammanföra människor och organisationer inom forsknings- och utbildningsområdet Human Factors i Sverige. 

Human factors Network in Sweden webbplats

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2022-03-28