Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+

Varför Erasmus+ mobilitet?

Programmet ger en organisation möjlighet att arbeta mot uppsatta strategiska mål och utvecklingsplaner på ett internationellt plan. Genom att ge personal och studerande möjlighet till internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling bidrar det till att stärka individers yrkesfärdigheter och kvalifikationer som sedan implementeras och sprids inom och utanför den egna organisationen.

Vad ska det leda till?

Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. Primära målsättningar är att öka kompetens och yrkesskicklighet, och därmed anställningsbarheten, för elever/studerande i yrkesutbildning, samt stärka kvaliteten i undervisningen.

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2022-03-28