Hoppa till huvudinnehåll

Flygsäkerhet

Lunds universitet Trafikflyghögskolan (TFHS) har en lång tradition av att ha forskare och lärare med en akademisk hemvist i modern säkerhetsforskning. Området inkluderar ett systemvetenskapligt förhållningssätt till hur säkerhet uppstår i interaktioner och relationer mellan aktörer och artefakter i det komplexa flygsystemet.

Vi utgår ifrån hur såväl olyckor som säkerhet uppkommer ur samma typer av processer: människors anpassningar till uppfattade skeenden i det sociotekniska systemet. Ämnet skiljer sig från forskningstraditioner som på ett mer reduktionistiskt sätt härrör olyckor och säkerhet till enskilda komponenters/aktörers beteenden eller kognitiva processer.

Lärare undervisar två kvinnliga studenter i cockpit. Foto.

Området flygsäkerhet överlappar med våra övriga forskningsområden i de aeronautiska vetenskaperna. I vår forskning kring den elektrifierade flygplatsen är säkerhetsfrågorna centrala och i stort behov av ytterligare kunskapsutveckling. Rörande obemannade flygsystem finns ett stort behov av ett säkerhetsperspektiv exempelvis i utvecklingen av framtidens gränssnitt för de operatörer som kan komma att styra och koordinera stora system av obemannade flygsystem (svärmar). I institutionens flygutbildning finns goda möjligheter att studera utvecklingen av expertis, från nybörjaren som just ska börja lära sig flyga, till den dag man befordras till kapten på ett flygbolag.

Våra säkerhetsforskare har också kopplingar till andra delar av Lunds Tekniska Högskola, exempelvis genom undervisning i magisterprogrammet i Mänskliga Faktorer och Systemsäkerhet, samt civilingenjörsprogrammet i Risk, Säkerhet och Krishantering.

Säkerhetsforskning

Våra säkerhetsforskare har också kopplingar till andra delar av Lunds Tekniska Högskola, exempelvis genom undervisning i magisterprogrammet i Mänskliga Faktorer och Systemsäkerhet, samt civilingenjörsprogrammet i Risk, Säkerhet och Krishantering:

Flygstudent kliver ur ett flygplan. Foto.
Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-10-20