Hoppa till huvudinnehåll

Behörighet och urval

Utbildningen ”Senare del av kandidatprogrammet trafikflygare”, vänder sig till dig som arbetar, eller har arbetat, som trafikflygare.

Programmet är en "Senare del-utbildning", vilket innebär att dina tidigare studier och erfarenheter bedöms och om de motsvarar behörighetskraven nedan, kan du efter avslutat program ansöka om en kandidatexamen.

Behörighet

Följande behörighetskrav ska styrkas i din ansökan senast sista kompletteringsdag:

 • Grundläggande behörighet (på Lunds universitets webbplats)
 • Har, eller har haft, ett giltigt MPL, CPL eller ATPL(A)* utfärdat av EASA-stat
 • Har, eller har haft, endera av antingen: a) typbehörighet på flygplan som kräver minst 2 flygbesättningsmedlemmar (Multi Pilot Aeroplane)*, eller b) typ- eller klassbehörighet på flygplan certifierat för en pilot och klassificerat som komplext högprestanda-flygplan (Single Pilot High Performance Complex Aeroplane)*
 • Minst 100 timmar som pilot i godkänd flerpilotoperation

 * För sökande med helikopterbakgrund görs en individuell motsvarandebedömning för att se om dina meriter kan anses motsvara kriterierna ovan. Kontakta programledaren för mer information.

Behörighet styrkes genom att tillsammans med ansökan ladda upp följande dokument på antagning.se:

 • Gymnasiebetyg
 • Kopia på flygcertifikat (EASA) inklusive typbehörighet
 • Kopia på sista tre sidor i loggboken. (Med summerad totaltid och flygtid som pilot i flerpilotoperation).
 • För ej svenska medborgare: dokumentation som indikerar medborgarskap i EU-land för att styrka avgiftsfrihet.

 

Urval

Om det finns fler sökande än tillgängliga studieplatser görs urval enligt följande fördelning:

 • Antal flygtimmar som pilot (totaltid) 60%
 • Gymnasiebetyg 20%
 • Högskoleprov 20%

Undervisningsspråk

Formellt undervisningsspråk är svenska/skandinaviska. Enstaka föreläsningar och seminarier kan komma att ges på engelska. Kurslitteratur och annat kursmaterial är blandat svenska och engelska. För grundläggande behörighet krävs därför gymnasiebetyg i svenska, norska eller danska. (För ytterligare detaljer om språkkrav, läs om grundläggande behörighet (Lunds universitets webbplats).

Ansök på antagning.se

Ha följande till hands i elektroniskt format:

 • Gymnasiebetyg
 • Kopia på EASA-certifikat och typbehörighet
 • Kopia av tre sista sidor i loggbok med summerad totaltid och flygtid i flerpilotsystem
 • För utländska medborgare: kopia på dokument som styrker EU-medborgarskap (pass eller motsvarande)

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-02-22