Hoppa till huvudinnehåll

Behörighet och urval

Utbildningen ”Senare del av kandidatprogrammet trafikflygare”, vänder sig till dig som arbetar, eller har arbetat, som trafikflygare. Programmet är en "Senare del-utbildning", vilket innebär att dina tidigare studier och erfarenheter bedöms och om de motsvarar behörighetskraven nedan, kan du efter avslutat program ansöka om en kandidatexamen.

Läs också mer om ”Senare del av program” på LTH:s hemsida. Länk till extern sida: www.lth.se/utbildning/ansoekan-och-antagning/senare-del/

 

Behörighet

Följande ska styrkas i din ansökan senast sista kompletteringsdag:

 • Grundläggande behörighet.
 • Har, eller har haft, ett giltigt MPL, CPL eller ATPL(A)* utfärdat av EASA-stat.
 • Har, eller har haft, endera av antingen: a) typbehörighet på flygplan som kräver minst 2 flygbesättningsmedlemmar (Multi Pilot Aeroplane)*, eller b) typ- eller klassbehörighet på flygplan certifierat för en pilot och klassificerat som komplext högprestanda-flygplan (Single Pilot High Performance Complex Aeroplane)*.
 • Minst 100 timmar som pilot i godkänd flerpilotoperation.

 * För sökande med helikopterbakgrund görs en individuell motsvarandebedömning för att se om dina meriter kan anses motsvara kriterierna ovan. Kontakta programledaren för mer information.

 

Ansökan

Utbildningen anordnas en gång per år, på höstterminen. Ansökan kan endast göras genom denna länk under ansökningstiden.

15 februari 2023         första ansökningsdag

15 mars 2023             sista ansökningsdag

3 april 2023                sista kompletteringsdag

3 april 2023                sista dag att styrka avgiftsfrihet för ej svenska medborgare

21 april 2023              antagningsbesked skickas ut

 

Behörighet styrkes genom att tillsammans med ansökan ladda upp följande dokument på www.antagning.se:

 • Gymnasiebetyg
 • Kopia på flygcertifikat inklusive typbehörighet
 • Kopia på sista tre sidor i loggboken som styrker flygtid som pilot i flerpilotoperation.
 • För ej svenska medborgare: dokumentation som indikerar medborgarskap i EU-land för att styrka avgiftsfrihet.

 

Urval

Om det finns fler sökande än tillgängliga studieplatser görs urval enligt följande fördelning:

 • Antal flygtimmar som pilot (totaltid) 60%
 • Gymnasiebetyg 20%
 • Högskoleprov 20%

 

Studietakt

Programmet läses normalt på en studietakt om halvfart, 50%. I mån av plats och möjlighet kan man efter antagning ansöka om att få en individuell studieplan upprättad med studier på helfart, 100%. 

 

Individuell studieplan

För varje student som antas till senare del av ett program utarbetas normalt en individuell studieplan. För Trafikflygarprogrammets senare del använder vi en gemensam studieplan enligt utbildningsplanen nedan.

 

Utbildningen

Under den fyra terminer långa utbildningen på halvfart läser du följande kurser:

 • Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet, 10 hp
 • Metod och vetenskapsteori, 10 hp
 • Management inom flygbranschen, 10 hp
 • Mänskliga Faktorer, 15 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Dessa kurser, tillsammans med en tidigare utbildning till kommersiell pilot som motsvarar kursplanerna i kandidatprogrammet trafikflygare, ger dig möjlighet att ansöka om en kandidatexamen med inriktning mot pilot inom tung luftfart, 180 hp. (Degree of Bachelor in Aviation as Pilot in Airline Operation).

Läs mer om programmets innehåll och studieupplägg under Programinformation.

Kursplaner med litteraturlistor finns publicerade här.

 

Undervisningsspråk

Formellt undervisningsspråk är svenska/skandinaviska. Huvudsaklig kurslitteratur är på engelska. Enstaka föreläsningar och seminarier kan komma att ges på engelska.