Hoppa till huvudinnehåll

Jobba på TFHS

Ansökningsportal

Samtliga Trafikflyghögskolans tjänster (undervisande personal, forskande personal, administrativ personal), samt instruktion för ansökan, annonseras på Lunds universitets webbplats för lediga tjänster.

En statlig arbetsgivare

TFHS är, som institution vid Lunds universitet, en statlig arbetsgivare som erbjuder en mängd spännande tjänster inom utbildning och forskning.
Förmåner som ges anställda vid Lunds universitet inkluderar:

  • Förmånlig semester (antal dagar varierar mellan 28 och 35 beroende på ålder)
  • Möjlighet att ha bisyssla
  • Rätt till ersättning för viss sjukvård och läkemedel
  • Friskvårdsersättning och en friskvårdstimme per vecka
  • Möjlighet till löneväxling där lön växlas mot tjänstepension
  • Möjlighet till förmånlig deltidspension from 61-års ålder

TFHS arbetar aktivt med såväl fysisk som organisatorisk arbetsmiljö och följer Lunds universitets/LTHs rutiner för exempelvis utvecklingssamtal och lönerevision. Arbetstidsavtal reglerar verksamheten och arbetstiden är huvudsakligen förlagd till vardagar 0730 – 1630 med vissa variationer för de medarbetare som exempelvis arbetar med praktisk flygundervisning i flygsimulatorer eller mörker.

Vi erbjuder tjänster som:
 

De flesta lärare vid TFHS är anställda som universitetsadjunkter. Många av dessa är flyginstruktörer och flygteorilärare med bakgrund inom kommersiellt eller militärt flyg. Titeln universitetsadjunkt innebär att man är en universitetslärare som inte disputerat, alltså inte uppnått doktorsgrad. En universitetsadjunkt ska ha högre utbildning eller motsvarande kompetens, vilket på TFHS typiskt kan innebära flygutbildning, flyginstruktörsutbildning och erfarenhet att arbeta med utbildning inom flygbranschen. Som universitetsadjunkt har man rätt till kompetensutveckling på upp till 10% av sin arbetstid och kan, om man är behörig, ges möjlighet att också forskarstudera på arbetstid. Kompetensutvecklingen vid TFHS sker typiskt inom flyg- och högskolepedagogik. Flera adjunkter kombinerar undervisning inom olika typer av utbildningar såsom praktisk och teoretisk flygutbildning, utbildning av civila och militära piloter, utbildning av fjärrpiloter och utbildning av ingenjörsstudenter vid LTH. Detta skapar en dynamisk arbetsmiljö med spännande utmaningar beroende på den enskilde medarbetarens intressen och kompetensprofil.

TFHS anställer också biträdande universitetslektorer och universitetslektorer. Dessa är disputerade universitetslärare som kombinerar sin lärargärning med forskning i någon av TFHS forskningsmiljöer. Biträdande universitetslektor är en meriteringstjänst på upp till sju år under vilken man förväntas skapa meriter för att befordras till universitetslektor, vilket är en tillsvidareanställning.

Till TFHS labbmiljöer rekryteras även forskarstudenter (doktorander) och postdoktorer. Doktorander är anställda för att bedriva sina forskarstudier på minst 80% av sin tjänst under fem år. Övriga 20% kan användas till så kallad institutionstjänstgöring vilket kan innebära undervisning eller olika former av administration. Postdoktorer är nyligen disputerade forskare som anställs under två år för att bedriva forskning inom specifika projekt vilka TFHS tilldelats.

Vid TFHS finns också en teknisk avdelning, samt forskningslabb, vid vilka vi anställer teknisk personal såsom flygtekniker och forskningsingenjörer. Dessa ges, utifrån kompetensprofil, möjlighet att verka i flera av våra tekniska miljöer såsom flygplansverkstad, UAS-labb, jetmotorlabb eller med underhåll av flygsimulatorer.

TFHS har också en administrativ avdelning med administratörer som arbetar med utbildningsadministration, personaladministration, planering och schemaläggning, samt ekonomi. Dessa administrativa uppgifter är ofta dynamiska och varierade och fundamentala för att institutionen TFHS ska kunna bedriva sin omfattande verksamhet inom utbildning, forskning och tekniskt underhåll.

Hör våra anställda berätta om sina jobb

Om framtidens flyg och drönare med Rikard Tyllström

Att lära ut konsten att flyga med Johanna Kildén-Berg

Det här är Trafikflyghögskolan med Johan Bergström

Studenten i centrum

Sedan starten 1984 har vi bland annat utbildat fler än 700 piloter för den civila flygmarknaden och genomfört en mängd olika uppdragsutbildningar, främst åt Försvarsmakten. Som en både utbildande och lärande organisation har vi formulerat vår organisations övergripande mål på olika sätt genom åren, men ett signum för verksamheten har alltid varit ”Studenten i centrum”. Vi har den stora glädjen att som en av våra huvuduppgifter leda och följa motiverade och engagerade ungdomar in i en för dem ny och spännande värld av teknik och intressanta människor. Vår vardag är fylld av bestämmelser och checklistor som guidar och styr oss men också av friheten och glädjen i att undervisa i små grupper – i flygplanet endast lärare och elev – som gör att TFHS ofta känns mer som en familj än en undervisningsorganisation.

Vår familj har under de senare åren utökats med ett djupare engagemang i forskning och en ledande position inom drönarteknologin. Vi är mitt uppe i en spännande utveckling och för att skapa TFHS nya framtid önskar vi flera nyfikna och dedikerade kollegor välkomna till vår unika miljö. Vår kollegiala miljö kännetecknas av respekt för varandra, för våra studenter och för våra samarbetande organisationer samt en ambition om att behålla glädjen och glöden i våra dagliga möten och i alla nya, spännande utmaningar. Vi förenas också i vår vilja att hela tiden utveckla och förbättra vår egen organisation och branschen som helhet.

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-01-30