Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Akademisk flygutbildning vid Trafikflyghögskolan, Lunds universitet

Flyg- och flygrelaterade yrken ställer idag stora krav på en god grundutbildning inte bara ämnesspecifikt utan även inom andra områden som exempelvis ledarskap och service management. Som en del av Lunds universitet har TFHS en stor möjlighet erbjuda utbildningar som uppfyller dessa målsättningar och krav på hög kvalitet.

 

Myndigheten För Yrkeshögskola bedömer att trafikflygarprogrammet håller mycket hög kvalitet

Under hösten 2021 har Myndigheten För Yrkeshögskola genomfört en fördjupad kvalitetsgranskning av trafikflygarprogrammet vid TFHS. Myndigheten bedömer att utbildningen håller "mycket hög kvalitet" vilket är det högsta betyg en utbildning kan få. Bedömningen baseras bland annat på hur TFHS involverar ledningsgruppen i utbildningen, näringslivskopplingar, kompetens hos undervisande personal samt TFHS kvalitetsarbete. I den bifogade rapporten finns myndighetens bedömningar för respektive kvalitetskriterium. Vi tackar alla som på olika sätt bidragit till myndighetens granskning.

Läs mer i denna nerladningsbara PDF:

Kvalitetsgranskning av utbildning inom yrkeshögskolan

Sidansvarig:  | 2022-03-28