Hoppa till huvudinnehåll

UAS-pilot inom kategorin SPECIFIK (150 YHP)

UAS-pilot inom kategorin SPECIFIK, 150 YH-poäng, 40 veckor


 • En modern utbildning med hög grad av integrering mellan teori, flygning och kvalificerade tillämpningar 
 • En utbildning med stark förankring i näringslivet 

 • Ett yrke som handlar om såväl avancerad teknik som samspel människor emellan 

 • Ett yrke med tydliga rutiner och instruktioner där det krävs noggrann planering, men där ändå ingen arbetsdag är den andra lik 

Utbildningsprogrammet syftar till att utbilda piloter som kan genomföra avancerade flygoperationer med obemannade luftfartygssystem (UAS) för att möjliggöra utökade samhällstillämpningar. Lunds universitet Trafikflygskolan har kursansvar i flera av delkurserna och tillhandahåller en unik utbildnings- och forskningsmiljö vid Campus Ljungbyhed som erbjuder studenter en omfattande kunskapsbas. Denna utbildning, ” UAS-pilot inom kategorin SPECIFIK” är resultatet av ett långt samarbete mellan Folkuniversitetet och Lunds universitet som utnyttjar båda organisationernas styrkor för att tillhandahålla en komplett utbildning.

Yrkesrollen

Med en bransch som upplever exponentiell tillväxt, kommer studenter från denna utbildning att vara mycket eftertraktade av arbetsgivare som söker kunniga och skickliga piloter. Kurserna ges av lärare med omfattande expertis inom sitt område, vilket säkerställer att studenter får relevant kunskap, färdigheter och kompetens. Genom att utnyttja väletablerade nätverk inom både industri, samhälle och forskning, ger utbildningen studerande möjligheter att engagera sig i verkliga samhälls- och tekniktillämpningar. Läroplanen har en balans mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet, tack vare användning av avancerade simulatorer och verkliga miljöer. Utbildningen omfattar ett brett spektrum av aeronautiska områden, juridik och affärsutveckling som främjar ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och förbereder studenterna för att ta itu med utmaningarna i den dynamiska industrin som väntar dem.

Campus Ljungbyhed

Då Ljungbyheds flygplats är belägen i anslutning till Klippan, Helsingborg, Lund och kontinenten, har studenter tillgång till stora knutpunkter, vilket underlättar nätverksmöjligheter och branschengagemang. Utbildningen drar nytta av en unik miljö utrustad med kontrollerat luftrum och en omfattande testbädd för UAS som ger studenterna praktiska erfarenheter i en säker miljö. Denna utbildning har för avsikt att möta branschens växande efterfrågan på skickliga yrkesverksamma till framtidens hållbara flygindustri. Ökningen sker inom ett brett spektrum av branscher, där de största områdena är inspektion, jordbruk, skog, media, bevakning, mätning och räddningstjänst.

Utbildningen

Flygningar som överskrider begränsningarna i den öppna kategorin innebär en större risk för utomstående och ska genomföras i specifik- eller certifierad kategori. EASA-regelverket kräver att utbildningen för specifik kategori genomförs av en auktoriserad drönarskola (ADS) med tillstånd att utbilda blivande piloter inom den specifika kategorin. Utbildningen är styrd av EASA och kontrolleras av Transportstyrelsen utifrån kraven på en ADS.

Utöver kunskap, kompetens och färdigheter rörande rollen som pilot, innehåller den även delar som ger dig kunskap och färdigheter inom operatörsrelaterade frågor. Efter avslutad utbildning erhåller du ett allmänt utbildningsbevis, kompetensbevis för grundläggande behörighet i specifik kategori samt behörigheterna:

 • Flygning bortom synhåll (BVLOS)
 • Flygning under natt (Night)
 • Flygning över befolkade områden och folksamlingar (Flight over known populated areas or over assemblies of people)
 • Flygning på låg höjd (Low-altitude, below 500 ft)
 • Flygning i integrerat luftrum (Flights in non-segregated airspace)
 • Transport och släpp av last (Transport and/or dropping of cargo)

Efter avslutad examen kommer du kunna planera, genomföra och följa upp flyguppdrag inom den specifika kategorin utifrån flygsäkerhet, ansvar, lönsamhet och hållbara affärsstrategier.

Följande kurser ingår:

 • Affär och uppdrag
 • Flygteori – SPECIFIK (TFHS)
 • Flygträning – SPECIFIK (TFHS)
 • Introduktion till luftfartsunderhåll (TFHS)
 • Juridik för UAS-operatörer (TFHS)
 • Lärande i arbete
 • Projektarbete

UAS-pilot inom kategorin SPECIFIK sker på deldistans med en studietakt på 75% och du behöver därmed lägga cirka 30 timmar/vecka på din utbildning som är indelad i en praktisk- och en teoretisk del. Den praktiska delen genomförs vid åtta obligatoriska fysiska träffar vid Campus Ljungbyhed. 
 

Studiemedel

Själva utbildningen är kostnadsfri (både flyg- och teoriundervisning) men det finns andra kostnader som den studerande måste stå för själv. Den studerande betalar själv för t.ex. mat, logi, resor och litteratur.

Den som har rätt till studiemedel från CSN kan få detta.

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2024-03-06