Hoppa till huvudinnehåll

Uppdragsutbildning för flygvapnet

TFHS bedriver sedan länge olika uppdragsutbildningar för Flygvapnets personal. Under 2021 fördjupades samarbetet för TFHS utbildning av Flygvapnets framtida transport- och specialflygpiloter.

Fram till 2032 bistår TFHS Flygvapnets utbildningssystem för framtida transport- och specialflygpiloter med grundläggande flygutbildning (45 flygtimmar) samt, efter genomförd grundläggande militär flygutbildning vid militär träningsorganisation, integrerad civil utbildning för ATPL-kompetens. Detta inkluderar ATP-teori samt utbildning i tvåmotorflygplan (ME), instrumentflygbehörighet (IR) och tvåpilotsamarbete (MCC). Den praktiska flygutbildningen till ATPL-kompetens genomförs i tvåmotorigt turbopropflygplan av typ Beech 90.
 


Under 2022 inleder TFHS ett samarbete med Skaraborgs Flygflottilj - F7 där TFHS bistår Flygvapnets personal med flygtid för upprätthållande av god flygtrim. Denna utbildning sker på flygplanstyp Beech 90.

TFHS bedriver även mindre uppdragsutbildningskurser, exempelvis teorikurs för framtida stridspiloter, teoretisk och praktisk utbildning för Arméns fjärrpiloter, samt teoretisk och praktisk utbildning för Flygvapnets Taktiska Systemofficerare (TSO).

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-02-03