Hoppa till huvudinnehåll

Hållbart flyg

Inom forskningsområdet hållbart flyg etableras infrastrukturen Jetmotorlabb och testbädden Elektrifierad Flygplats.

Vårt jetmotorlabb är en, för ett skandinaviskt universitet, unik infrastruktur som innebär att vi i fullskalig jetmotor kan testa framtidens möjliga hållbara jetbränslen (SAF). Labbet utrustas för att kunna mäta faktorer såsom dragkraft och emissioner från olika typer av bränslen, men också för att kunna testa framtida motorteknologier.

Jetmotorlabbet på Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. Foto.

Jetmotorlabbet ingår i en större forskningsinfrastruktur vid Lunds Tekniska Högskola (LTH); en infrastruktur med syfte att utveckla nya hållbara jetbränslen. I infrastrukturen ska LTH kunna erbjuda test av möjliga bränslen i alltifrån en liten brännare till fullskalig jetmotor. Denna infrastruktur byggs upp inom ramen för kompetenscentrumet CESTAP (CESTAP:s webbplats, text på engelska) etablerat av Energimyndigheten och finansierat i samverkan mellan Energimyndigheten, lärosäten och forskningsinstitut samt ett tjugotal samverkande partners.

Jetmotorlabbet etableras i samverkan med Försvarsmakten som lånat ut tre jetmotorer av modell RM-15, samt SAAB som bistår med flygteknisk kompetens.

Testbädd Elektrifierad Flygplats är ett projekt finansierat av Trafikverket där TFHS samverkar med flygplatsägaren Annehem och energibolaget Fortum. Projektet bedrivs som ett samverkansprojekt under åren 2024-2025 och ska generera en konceptbeskrivning för flygplatser som lokala energinoder vilka genererar, omvandlar, lagrar och distribuerar energi till flygplatsens olika system (exempelvis flygplan och markfordon).

Kontakt

För mer information om TFHS verksamhet kopplat till hållbart flyg, och jetmotorlabbets tillgänglighet, kontakta biträdande universitetslektor Arman Subash:

arman_ahamed.subash@tfhs.lu.se

Jetmotorlabbet på Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. Foto.
Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-10-20