Hoppa till huvudinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet

  • Svenska 3
  • Engelska 6
  • Matematik 3b eller 3c (Matematik C)
  • Fysik 1a
  • Godkänt och giltigt "Anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest".*
  • Godkänd och giltig medicinsk undersökning, Medical Class I enligt EASA:s regelverk.*

* Nytt för antagningen till utbildningsomgång 2024 är möjlighet till villkorlig behörighet. Dessa tester kan genomföras efter genomfört urval. Villkorligt antagna måste dock styrka godkänt resultat senast vid utbildningsstart. Detta efter en förändring av Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

Urval

Urvalsprocessen består av följande steg:

Steg 1 

Tester som ska visa att den sökande har de specifika kognitiva basresurser som krävs. Det vill säga att personen måste ha färdigheter inom centrala områden som perception, spatial förmåga, generell kognitiv kapacitet/logiskt tänkande och teknisk-mekanisk förståelse.

Tester i steg 1 genomförs under perioden 28 september till 1 oktober och den sökande genomför testerna vid en egen dator med internetuppkoppling. Ca 6 oktober planerar TFHS att skicka kallelse till de som kvalificerat sig vidare till steg 2.

Steg 2 

De personer med högst resultat från de första testerna kommer att få göra s.k. "exekutiva tester" hos flygpsykolog. Detta är exekutiva datoriserade test för att bedöma förmågan att praktiskt hantera och utföra specifika uppgifter samt en grupparbetsövning som testar förmågan att samarbeta och kommunicera i grupp.

Testerna i steg 2 genomförs i Stockholm under perioden 23-27 oktober. Ca den 3 november planerar TFHS att skicka kallelse till de som kvalificerat sig för steg 3.

Steg 3 

De personer med bäst resultat från steg 2 kallas till intervjuer vilka genomförs hos TFHS i Ljungbyhed. Varje kvarvarande kandidat genomför där en intervju med representant från såväl TFHS som något av våra så kallade 'host airlines'. 

Intervjuerna genomförs i perioden 20-24 november. Besked om villkorad antagning skickas till 20 sökande under den första veckan i december. Ytterligare 10 sökande får besked om att de är reserver.

Steg 4

Villkorligt antagna ges möjlighet att senast vid utbildningsstart komplettera ansökan med godkända anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest samt medicinsk undersökning, Medical Class 1.

Gymnasiebetyg eller högskoleprovet beaktas inte i urvalet.

Trafikflygar-programmet från och med år 2024 och framåt

I januari 2023 meddelade MYH att TFHS beviljas antagningsomgångar för åren 2024-2027 med 20 studerande per omgång.

Nytt för antagningen till utbildningsomgång 2024 är möjlighet till villkorlig behörighet. Anpassat flygpsykologiskt test och medicinsk undersökning  kan genomföras efter genomfört urval. Villkorligt antagna måste dock styrka godkänt resultat senast vid utbildningsstart. Mer om antagningsprocessen till utbildningsomgång 2024.

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-02-06