Hoppa till huvudinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet

Behörigheter som ska vara styrkta vid tidpunkt för ansökan

  • Svenska 3
  • Engelska 6
  • Matematik 3b eller 3c (Matematik C)
  • Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2

Särskilda behörigheter som ska styrkas i samband med- eller efter urvalsprocessen

  • Godkänt och giltigt "Anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest". Denna ingår numera i urvalsprocessen i steg 2. Detta är därmed inget som den sökande behöver bekosta själv innan ansökan.
  • Godkänd och giltig medicinsk undersökning, Svensk Medical Class I enligt EASA:s regelverk. Denna bekostas av sökanden själv efter besked om villkorad antagning. Villkorligt antagna måste styrka godkänt resultat senast vid utbildningsstart (se urval, steg 4 nedan).

Urval

Urvalsprocessen består av följande steg:

Steg 1 

Tester som ska visa att den sökande har de specifika kognitiva basresurser som krävs. Det vill säga att personen måste ha färdigheter inom centrala områden som perception, spatial förmåga, generell kognitiv kapacitet/logiskt tänkande och teknisk-mekanisk förståelse.

Tester i steg 1 genomförs under perioden 20–23 september 2024 och den sökande genomför testerna vid en egen dator med internetuppkoppling. 30 september–1 oktober 2024 planerar TFHS att skicka kallelse till de som kvalificerat sig vidare till steg 2.

Steg 2 

De personer med högst resultat från de första testerna kommer att få göra s.k. "exekutiva tester" hos flygpsykolog. Detta är exekutiva datoriserade test för att bedöma förmågan att praktiskt hantera och utföra specifika uppgifter samt en grupparbetsövning som testar förmågan att samarbeta och kommunicera i grupp.

Testerna i steg 2 genomförs i Stockholm under perioden 14–18 oktober 2024. Den 30–31 oktober 2024 planerar TFHS att skicka kallelse till de som kvalificerat sig för steg 3.

Steg 3 

De personer med bäst resultat från steg 2 kallas till intervjuer vilka genomförs hos TFHS i Ljungbyhed. Varje kvarvarande kandidat genomför där en intervju med representant från såväl TFHS som något av våra så kallade 'host airlines'. 

Intervjuerna genomförs i perioden 18-22 november 2024. Besked om villkorad antagning skickas till 20 sökande under den första veckan i december. Ytterligare 10 sökande får besked om att de är reserver.

Steg 4

Villkorligt antagna ges möjlighet att senast vid utbildningsstart komplettera ansökan med godkända anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest samt medicinsk undersökning, Svensk Medical Class 1. För antagna som sedan tidigare har medicinsk behörighet Class 1 gäller att denna måste vara giltig på dagen för utbildningens start. Antagna som önskar ta medicinsk behörighet i annat EASA-land är ansvariga för att själva konvertera denna till svensk behörighet innan kursstart.

Gymnasiebetyg eller högskoleprovet beaktas inte i urvalet.

Villkorlig behörighet

Nytt för antagningen till utbildningsomgång 2024 och senare är möjlighet till villkorlig behörighet. Detta efter en förändring av Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Anpassat flygpsykologiskt test och medicinsk undersökning kan genomföras efter genomfört urval. Villkorligt antagna måste dock styrka godkänt resultat senast vid utbildningsstart.

Fygstudenter i ett klassrum under en föreläsning. Foto.

Trafikflygar-programmet från och med år 2024 och framåt

I januari 2023 meddelade MYH att TFHS beviljas antagningsomgångar för åren 2024-2027 med 20 studerande per omgång.

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2024-03-26