Hoppa till huvudinnehåll

FAQ

Kurs FLYF15 Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet omfattar 10 högskolepoäng vilket motsvarar ca 266 utbildningstimmar bestående av föreläsningar, övningar, självstudier samt inlämningsuppgifter. Detta är avsevärt högre än för EASA's ”Teaching & Learning”-modul, vilka de flesta instruktörsbehörigheter vilar på. Utifrån detta är vår generella bedömning att en instruktörbehörighet generellt inte kan anses motsvara kurs FLYF15 då varken omfattning, djup eller taxonomi motsvarar kursplanen för FLYF15. Om du däremot har andra kompletterande pedagogikutbildningar på högskolenivå är du välkommen att skicka in en tillgodoräknandeansökan, så gör vi en individuell bedömning av just dina meriter.

Mer om tillgodoräknanden på Studentwebben LTH

Ja! Vi är medvetna om att de flesta av våra studenter är aktiva piloter. Vi har därför anpassat programmet så att det ska vara möjligt att läsa på 50% parallellt med ett arbete som pilot. För att möjliggöra detta har vi koncentrerat våra kursträffar till ett fåtal tillfällen under programmets gång samt att vi har flera distansbaserade utbildningsmoment. Vi publicerar även schemat långt i förväg då vi vet att ledighetsansökningar för piloter ofta görs säsongsvis. Vi försöker även hålla en jämnt utspridd arbetsbörda på hemuppgifter.

Som universitet kan vi inte ta in studenter på löpande basis. Alla ansökningar måste göras via www.antagning.se och behandlas endast under ansökningsperioden. Ansökningsperioden är öppen under februari-mars varje år för programstart under nästföljande hösttermin.

Generellt vid tillgodoräknanden gäller att tidigare universitetskurser måste motsvara programmets kurser både avseende innehåll, omfattning och lärandemål. Om du anser att så är fallet är du välkommen att ansöka om ett tillgodoräknande. Vi gör då en individuell bedömning av ditt specifika fall.

Mer om tillgodoräknanden på Studentwebben LTH

Kandidatprogrammet är ett s k senare del-program, vilket innebär att programmets utbildningsplan vilar på den högskoleutbildning till trafikflygare som gavs under åren 2008-2012. (Senare års trafikflygarutbildning har skett under Yrkeshögskolan). Det nuvarande senare del-programmet utgör de sista 60 högskolepoängen av denna utbildning, och för behörighet behöver man därför ha en utbildnings- och erfarenhetsbakgrund som kan anses motsvara de första 120 hp av denna utbildning. Här utgör typutbildning samt praktiktjänstgöring som pilot inom flerpilotoperation ett par av delkurserna.

Vår generella policy beträffande närvaro på de fysiska träffarna är att man behöver närvara på 2/3-delar av undervisningen. Frånvaro från enstaka obligatoriskt moment (max 1/3 av undervisningen), kan kompenseras genom individuell kompletteringsuppgift. Frånvaro utöver 1/3-del, samt frånvaro från vissa examinerande moment, kompletteras genom deltagande på missat moment vid nästkommande års kurstillfälle. 

Undervisningsformen vid de fysiska träffarna består av en blandning av föreläsningar, seminarier och övningar. Seminarie- och övningsmomenten är examinerande moment under vilka studenten förväntas delta aktivt och visa kunskap och förståelse för, samt reflektera över och tillämpa kursinnehållet. Samtliga fysiska träffar är därmed obligatoriska i och med att de delvis utgör en del av kursexaminationen.

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-02-22